Phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: VPQH

Theo chương trình dự kiến, sáng nay (12-9), Ủy ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc Phiên họp thứ 26 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Chủ tịch Quốc hội cùng các Phó chủ tịch Quốc hội sẽ luân phiên điều hành phiên họp.

Phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến diễn ra trong thời gian 4,5 ngày và được tổ chức thành 2 đợt: Đợt 1 từ ngày 12 đến 14-9 (đợt 1); đợt 2 từ ngày 18 đến 20-9 (đợt 2).

Đáng chú ý, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các báo cáo công tác năm 2023 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật và công tác thi hành án năm 2023.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét các báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước và báo cáo của Tổng Thư ký Quốc hội tổng hợp nội dung thẩm tra của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về giám sát chuyên đề, chất vấn và nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4.

Về công tác xây dựng pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các dự án luật: Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Lưu trữ (sửa đổi); Luật Tổ chức tòa án nhân dân (sửa đổi); Luật Thủ đô (sửa đổi).

Cùng đó, các đại biểu tham dự cho ý kiến lần 2 với dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Về giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo kết quả của Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về "Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030".

Bên cạnh đó, các đại biểu cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch giám sát và đề cương báo cáo của Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023".

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2023 và kế hoạch kiểm toán năm 2024 của Kiểm toán Nhà nước; báo cáo lộ trình rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm; cho ý kiến việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 53/2017 của Quốc hội về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

HẢI THANH