Ngày 3-4, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 338/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030".

Theo đó, mục tiêu của đề án là đến năm 2030, tổng số căn hộ nhà ở xã hội các địa phương hoàn thành đạt khoảng 1.062.200 căn. Trong đó, giai đoạn 2021-2025 hoàn thành khoảng 428.000 căn, giai đoạn 2025-2030 hoàn thành khoảng 634.200 căn.

Để hoàn thành mục tiêu trên, đối với quỹ đất, khi phê duyệt quy hoạch đô thị, nông thôn, khu công nghiệp, khu nghiên cứu đào tạo, UBND cấp có thẩm quyền phải xác định rõ diện tích đất dành cho xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn cấp tỉnh, huyện. Về tín dụng, bổ sung huy động vốn từ quỹ đầu tư phát triển địa phương, hình thức huy động vốn từ nước ngoài để phát triển nhà ở xã hội. Trước mắt, tập trung triển khai chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỷ đồng và các gói tín dụng cụ thể cho chủ đầu tư, người mua nhà ở xã hội vay với lãi suất thấp hơn 1,5-2% so với lãi suất vay trung, dài hạn bình quân của ngân hàng thương mại.

Đề án xác định, để hoàn thành mục tiêu 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cần khoảng 849.500 tỷ đồng, chủ yếu bằng nguồn vốn xã hội hóa.

MẠNH HƯNG