Cách làm được Huyện hội vận dụng là vận động tại các chi hội thành lập “Tổ góp vốn tự nguyện”, mỗi tổ từ 5 đến 10 người, đến nay có 100% chi hội trong toàn huyện đều có tổ góp vốn. Theo đó, lấy tinh thần tự nguyện đóng góp của hội viên với mức mỗi tháng từ 100.000 đồng trở lên, có nhiều hội viên tự nguyện tham gia từ 1-2 triệu đồng đưa kết quả toàn Huyện hội trong năm 2015 đóng góp được 15,2 tỷ đồng, đạt 96% hội viên tham gia đóng góp. Trong đó, tiêu biểu có Hội CCB xã Duy Tân có 100% hội viên tham gia được 1,8 tỷ đồng.
Sử dụng nguồn quỹ vận động được thực hiện theo tinh thần cho hội viên vay làm kinh tế hộ gia đình, hoặc tổ hợp tác hội viên làm kinh tế, nhưng phải qua xem xét về khả năng hoạt động làm kinh tế theo từng mô hình, cách làm để cho vay vốn. Ưu tiên cho những hội viên còn có hoàn cảnh khó khăn và có năng lực làm kinh tế vay trước, đi đôi với động viên tinh thần hội viên giúp công sức để giúp hội viên còn hoàn cảnh khó khăn cùng vươn lên làm kinh tế ổn định cuộc sống. Cũng có những trường hợp đã vay 1 lần nhưng chưa đảm bảo kinh phí cho hoạt động làm kinh tế hộ của hội viên đó thì Hội vẫn tiếp tục cho vay vốn trên cơ sở được xem xét, nhất trí của các hội viên trong chi hội. Làm kinh tế khuyến khích nhiều loại hình theo đặc trưng của từng xã, nhưng không thể để hoạt động tràn lan mà cần tranh thủ ý kiến tư vấn của của kỹ thuật chuyên ngành mới xét vốn vay. Việc làm này, nhằm tránh tình trạng không hiệu quả về lâu dài và tránh những lãng phí phải làm lại từ đầu với hình thức khác…
Đồng chí Trần Văn Anh -Phó chủ tịch Hội CCB huyện Duy Xuyên cho biết: Kết quả đạt được trong những năm qua không chỉ tạo thuận lợi vốn vay từ quỹ Hội tự nguyện mà còn có tác động từ nguồn vốn vay của Hội Phụ nữ cho các nữ hội viên và vợ CCB, tạo điều kiện thuận lợi cho làm kinh tế hộ gia đình. Đồng thời, Thường trực Hội CCB huyện cũng tư vấn, khuyến khích cho các hội viên có sức khỏe, trẻ tuổi làm việc trong Khu công nghiệp Tây An, Tổng công ty may Hàn Quốc trên địa bàn với thu nhập ổn định. Ý nghĩa, tác dụng tích cực từ vận dụng các hình thức của “Tổ góp vốn tự nguyện”, đến nay Hội CCB huyện Duy Xuyên không còn hộ nghèo, không còn nhà tạm, nâng mức sống ổn định của hộ hội viên.
Cùng với việc phát huy hiệu quả nguồn vốn vay trong “Tổ góp vốn tự nguyện”, các hội viên còn đóng vai trò tích cực trong tham gia thực hiện chương trình nông thôn mới, tiêu biểu là Hội CCB xã Duy Hòa có các hội viên Đỗ Văn Tiến, Lê Công Tiến, Trương Văn Hạnh, Trương Thị Hồng tự nguyện hiến 3.150m2 đất để làm các công trình đường giao thông nông thôn, trạm y tế, nhà văn hóa thôn… được Đảng ủy, chính quyền địa phương và Hội cấp trên ghi nhận, trao tặng Bằng khen…
Bài và ảnh:Nhân Mùi