Tầu Venus Express của ESA phát hiện tầng ozone của sao Kim khi nó quan sát các ngôi sao xa qua bầu khí quyển của sao Kim. Dữ liệu mà tàu gửi về cho thấy độ sáng của các ngôi sao không lớn như dự kiến. Nguyên nhân là tầng ozone của sao Kim đã hấp thụ một phần ánh sáng cực tím của chúng.

Trước đây giới khoa học mới chỉ phát hiện tầng ozone trên trái đất và sao Hỏa.

Ozone (phân tử chứa ba nguyên tử oxy) hình thành trên sao Kim do ánh sáng mặt trời phá vỡ khí CO2 trong bầu khí quyển và tạo nên nguyên tử oxy. Trên trái đất, tầng ozone cũng hình thành theo cách tương tự. Nó hấp thụ phần lớn tia tử ngoại - loại bức xạ có hại đối với sinh vật sống. Những vi khuẩn sử dụng khí CO2 để tạo ra khí oxy cũng góp phần vào sự hình thành của tầng ozone trên địa cầu.

Nhiều nhà sinh học vũ trụ tin rằng nếu một hành tinh có khí oxy, carbon và ozone thì sự sống có thể tồn tại trên hành tinh ấy. Song phát hiện của tàu Venus Express cho thấy, sự tồn tại của nguyên tử oxy trong khí quyển không phải là dấu hiệu đáng tin cậy để chúng ta tìm kiếm sự sống trên một hành tinh nào đó. Như vậy, giới khoa học có thể sử dụng phát hiện mới để sàng lọc các kịch bản trong quá trình tìm kiếm sự sống ngoài vũ trụ.

Quỳnh Anh (TH)