Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi tiếp.

Chiều 29-11, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp đoàn Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam sau thành công của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành Trung ương. Về phía GHPG Việt Nam có Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPG Việt Nam; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam; các chư tôn giáo phẩm lãnh đạo GHPG Việt Nam.

Chúc mừng GHPG Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, từ khi hiện diện, Phật giáo đã hội nhập, đồng hành và hòa vào đời sống xã hội Việt Nam, trở thành một thành tố quan trọng trong nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Thủ tướng nhắc lại lời Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh thời đánh giá cao lòng yêu nước, tôn chỉ, mục đích hướng thiện và những đóng góp tích cực của Phật giáo, của tăng ni, phật tử trong cả nước vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc: "Phật giáo Việt Nam luôn luôn gắn bó với dân tộc trong mọi cuộc thăng trầm của đất nước”. Thủ tướng Chính phủ cho biết, Giáo hội đã khẳng định vai trò tích cực trong hoạt động xây dựng chính quyền từ Trung ương tới cơ sở. Giáo hội đã làm được nhiều việc ích đời, lợi đạo, thực hiện tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam, vận động tăng ni, phật tử trong cả nước tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, cùng chung tay trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, vận động cứu trợ nhân đạo, giúp đỡ người già neo đơn, trẻ em mồ côi, khuyết tật, những người yếu thế trong xã hội với số tiền hàng nghìn tỷ đồng.

Đặc biệt, trong cuộc chiến phòng, chống đại dịch Covid-19 vừa qua, GHPG Việt Nam cùng tăng ni, phật tử cả nước đã điều chỉnh các hoạt động tôn giáo phù hợp với tình hình dịch bệnh, đóng góp sức người, vận động quyên góp vật chất, chung tay cùng chính quyền chống dịch, bảo vệ sức khỏe cộng đồng... Thủ tướng khẳng định, những kết quả đã đạt được của nhiệm kỳ Đại hội lần thứ VIII của GHPG Việt Nam đã góp phần quan trọng vào thành công chung của đất nước ta thời gian qua, nhất là trong năm 2022. Thủ tướng đề nghị, các quý vị chư tôn giáo phẩm lãnh đạo GHPG Việt Nam tiếp tục vận động tăng ni, phật tử thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; là tổ chức tôn giáo đi đầu trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo; củng cố và phát huy truyền thống “hộ quốc, an dân” của Phật giáo Việt Nam; đẩy mạnh ngoại giao nhân dân, qua đó khẳng định tinh thần hội nhập của Phật giáo, của dân tộc Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 

Thủ tướng tin tưởng, GHPG Việt Nam với tinh thần từ bi, trí tuệ tiếp tục phát huy vai trò, sứ mệnh quan trọng trong đấu tranh với cái xấu, điều ác; thúc đẩy đoàn kết; phát huy các giá trị cao đẹp; nỗ lực làm việc tốt, điều thiện; chung tay xây dựng đất nước hòa bình, thịnh vượng, nhân dân được ấm no, tự do, hạnh phúc.

Tin, ảnh: TTXVN