Chiến dịch tìm kiếm được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Dự án Ozma – chương trình tìm kiếm sinh vật ngoài trái đất vào năm 1960. Space cho biết, dự án mới được đặt tên là Dorothy. Mục tiêu của nó là tìm kiếm những tín hiệu radio phát ra từ các nền văn minh khác. Đài thiên văn Nishi-Harima của Nhật Bản phát động chiến dịch.

Nhà thiên văn Frank Drake thuộc Viện Nghiên cứu nền văn minh trong vũ trụ (Viện SETI) tại Mỹ là người phát động Dự án Ozma. Drake cũng nổi tiếng với “phương trình Drake” - công thức dự đoán số lượng nền văn minh ngoài trái đất mà loài người có thể giao tiếp. Phương trình được xây dựng dựa trên nhiều yếu tố như tốc độ hình thành của sao, tỷ lệ phần trăm sao có hành tinh xung quanh. Nhờ công thức đó, nhiều nhà khoa học dự đoán chúng ta sẽ tìm thấy bằng chứng về sự tồn tại của nền văn minh ngoài trái đất trong vòng 25 năm tới.

Dự án Dorothy bắt đầu từ ngày 5/11. Các nhà thiên văn tại Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Italy, Hà Lan, Pháp, Argentina và Mỹ tham gia đợt tìm kiếm đầu tiên. Họ tìm kiếm dấu hiệu của nền văn minh ngoài trái đất từ vài ngôi sao gần nhất.

Shin-ya Narusawa, chuyên gia làm việc tại Đài thiên văn Nishi-Harima, nói rằng các chuyên gia đang tập trung sự chú ý về phía các ngôi sao từng được nghiên cứu trong Dự án Ozma. Ngoài ra, họ cũng xem xét những hệ sao-hành tinh mà kính thiên văn hiện đại mới phát hiện hoặc những hành tinh có nước trên bề mặt.

Hoàng Linh (TH)