Đến cuối tháng 8-2009, Hà Tĩnh đã có 9/12 Huyện hội tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV (2005-2009). Công tác chuẩn bị cho đại hội đã được tiến hành chu đáo, chặt chẽ và đạt kết quả tốt. Các Huyện hội đã tập hợp số liệu, thành tích thi đua 5 năm qua, xây dựng báo cáo có chất lượng cao, đồng thời chỉ đạo và bồi dưỡng các báo cáo điển hình nêu bật thành tích đạt được trong phong trào thi đua, xây dựng các nhân tố điển hình. Quá trình tiến hành đại hội, thường trực Tỉnh hội đã chỉ đạo huyện Cẩm Xuyên tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm về nội dung và công tác tổ chức tiến hành đại hội.

Thông qua đại hội thi đua ở các Huyện hội đã làm dấy lên một phong trào thi đua yêu nước sôi nổi cho những năm tiếp theo, đặc biệt là đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội, các Huyện hội đều có chỉ tiêu cụ thể đến từng chi hội và cá nhân, trong đó mỗi hội viên đăng ký một việc làm tốt, mỗi chi hội có một đến hai công trình thật sự ý nghĩa để mừng ngày kỷ niệm.

Đại hội thi đua yêu nước của các Huyện hội ở Hà Tĩnh đã phản ánh đúng thực chất phong trào 5 năm vừa qua, cho thấy sự phát triển mạnh mẽ, đúng hướng, toàn diện cả về chiều rộng, chiều sâu, đã xuất hiện hàng trăm mô hình tiên tiến, nhiều gương điển hình xuất sắc trong các nhiệm vụ xây dựng Hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, nhiệm vụ QP-AN, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Các phong trào thi đua ở các địa phương đã nhanh chóng hòa nhịp, tạo nên không khí sôi nổi cùng thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ góp phần xây dựng Hà Tĩnh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Lê Anh Thi