Nguyễn Ngọc Trung đã làm hết việc này đến việc khác, từ mở rộng diện tích đất ruộng đến buôn bán nông sản, sản xuất vật liệu xây dựng, nhưng vẫn chưa thoát khỏi cái nghèo. Cuối cùng thấy tiềm năng đất đai, nhất là đồi núi trọc đang còn nhiều chưa được khai hoang phục hóa, anh cùng với một số CCB quyết định đi vào xây dựng vườn ươm giống cây lâm nghiệp như mét, bồ đề, lát hoa cung cấp giống cho dự án VEC và cho bà con các huyện Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Anh Sơn, Tương Dương và nước bạn Lào. Với kinh nghiệm học được từ dự án VEC, anh hướng dẫn kỹ thuật phát triển vườn rừng, rồi vận động nhân dân góp đất, góp rừng cùng HTX làm ăn. Kết quả đã có 6 hộ gia đình liên kết với tổng diện tích 40 ha đất để trồng 80 ngàn cây keo lai và 1.700 gốc mét. Từ năm 2007 đến nay đã cho thu hoạch, 6 hộ gia đình cùng trồng rừng với anh đã qua thời khó khăn, nợ nần, đời sống kinh tế khá hẳn lên. Với trên 100 hộ gia đình khác, anh giúp cây gống, tư vấn kỹ thuật, hướng dẫn quy trình công nghệ, cho vay vốn bằng tiền mặt và hàng ngàn ngày công tương đương tới 250 triệu đồng. Kết quả từ vườn ươm cây mét, cây keo, cây xoan, cây chè, sau khi trừ các khoản chi phí, hàng năm gia đình anh thu được hàng trăm triệu đồng, đảm bảo việc làm thường xuyên cho 35 lao động.

Mấy năm qua, anh đều được bình chọn đi dự Đại hội thi đua yêu nước của Hội CCB huyện Con Cuông và Đại hội thi đua yêu nước của Hội CCB Nghệ An.

VĂN TỪ