Nét nổi bật nhất của ông là tinh thần đùm bọc, thương yêu giúp đỡ đồng chí, đồng đội. Năm 2004, ông cùng vợ con hỗ trợ 2 hộ gia đình hội viên trong bản mỗi hội 1 con lợn giống để họ làm vốn chăn nuôi. Hai năm sau, hai hộ gia đình này dã vươn lên đảm bảo cuộc sống.

Cuối năm 2006, ông lại hỗ trợ tiếp cho CCB Lương Văn Thuyên 1 con bò cái đẻ và 1 con lợn mạ cho hội viên Sầm Văn Thuyết. Đến nay, bò, lợn đã sinh sản được 3 lứa, các hộ gia đình hội viên đã có thu nhập và tích lũy. Các năm sau, ông hỗ trợ và giúp được 5 con lợn nái và 1 con bò đẻ cho 5 hộ gia đình khác, nay 4 hộ gia đình đã xóa được nghèo. Chi hội CCB bản Cằng (nơi ông Thắng tham gia sinh hoạt) có 9 hội viên, hàng tháng tổ chức sinh hoạt Chi hội vào tối ngày 16, có mời cả hội vợ hội viên cùng tham gia. Từ năm 2004 đến nay, Chi hội nhận chăm sóc, bảo vệ rừng và nhận gần 500m2 ruộng khoán. Tiền thu được trả tiền công cho anh em, phần còn lại xây dựng quỹ hội, nay quỹ lên đến 11 triệu đồng, cho hội viên vay luân phiên làm vốn sản xuất. Có một năm, Chi hội tổ chức may đo quần áo đồng phục cho hội viên.

Ông Thắng đã nhiều năm liền được Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh tặng bằng khen, được bầu là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện cuộc vận động “Học tậâp và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” huyện, ông đã được báo cáo điển hình!...

Ngọc Ước