Qua bình xét hàng năm có từ 98 - 100% số hội viên CCB gương mẫu, đoàn viên tiên tiến xuất sắc, 70% chi đoàn hoạt động tốt, 7/9 chi hội đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc...

Để có được kết quả đó, hằng năm Hội CCB và Đoàn Thanh niên đều phối hợp tập trung rà soát và định hướng nội dung nhằm phù hợp với tình hình hoạt động tại địa phương theo phương châm “đổi mới, không trùng lặp, lấy chất lượng làm trọng”. Theo đó, vận dụng cách làm vào thực hiện nội dung “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” trong thanh thiếu niên, CTPH đã chú ý nêu gương sáng về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống; khích lệ mỗi đoàn viên thanh niên và con cháu của hội viên CCB tích cực tham gia cuộc vận động. Tổ chức việc “làm theo” tùy theo hoàn cảnh, điều kiện cụ thể để đề ra nội dung, tiêu chí phấn đấu cho từng người, việc làm cụ thể trong các chi đoàn tại khu dân cư, tránh trùng lặp về nội dung, nhàm chán về hình thức. Nội dung hoạt động và chi đoàn khu dân cư nào thực hiện có hiệu quả, tác dụng tốt sẽ tổ chức rút kinh nghiệm để nhân rộng “điểm” điển hình. Yêu cầu đặt ra sau mỗi phong trào hoạt động không thể xong rồi bỏ vào quên lãng mà phải tiếp tục, muốn tiếp tục phát huy thì phải xây dựng các nhân tố tích cực, điểm điển hình của phong trào. Đây là tiêu chí đề ra và định hướng cho các chi đoàn phải đạt được.

Thông qua phong trào hoạt động, những CCB tiêu biểu được bầu giữ vai trò “đoàn viên danh dự” phải là người có kiến thức sư phạm, khi truyền đạt nội dung có sức truyền cảm, thu hút người nghe… Cách truyền đạt cũng phải đáp ứng theo từng đối tượng là học sinh THCS, THPT, đoàn viên thanh niên. Tiến hành tuyên truyền miệng kết hợp với giới thiệu trực quan qua tranh, ảnh, tham quan kết hợp thuyết trình… để nâng cao nhận thức cho từng đối tượng. Những năm qua, việc tổ chức các hoạt động về nguồn, gặp gỡ, giao lưu với các nhân chứng lịch sử; tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”… được CTPH quan tâm làm tốt, thực sự đã nâng cao bản lĩnh văn hóa con người và mối quan hệ cộng đồng trách nhiệm trong tổ chức, thực hiện CTPH giữa hai tổ chức.

Ông Nguyễn Sĩ Cát, Phó chủ tịch Hội CCB phường Mân Thái cho biết: Một yếu tố có ý nghĩa tác động thúc đẩy phong trào hoạt động của đoàn là công tác chăm lo bồi dưỡng phát triển đoàn viên mới. Đến nay, đã đưa tổng số mỗi chi đoàn tại khu dân cư đạt từ 11 đến 15 đoàn viên, đây là số lượng đoàn viên quy định, nếu không đủ số lượng thì chi đoàn đó chưa đủ điều kiện hoạt động. Chi hội CCB có số lượng từ 12 đến 26 hội viên cũng là số lượng tương ứng và là điều kiện thuận lợi mỗi khi phối hợp thực hiện phong trào.

Bài và ảnh: Nhân Mùi