Năm 17 tuổi bà đã có mặt trong đội văn nghệ quân khu Tây Bắc để đi phục vụ cho bộ đội. Từ đó bà trở thành một người lính văn nghệ sỹ được các đơn vị bộ đội rất mê những điệu múa và giọng hát ngọt ngào mỗi khi bà biểu diễn. Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, bà theo chồng định cư vào khu phố 4, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh cho đến nay.

Hơn 10 năm nay bà đã bỏ công sức, thời gian gắn bó với đội văn nghệ của phường rất nhiêt tình và hăng hái. Hình thức hoạt động và biểu diễn đội văn nghệ với tinh thần người cao tuổi” Phát huy vai trò tuổi cao gương sang, sống vui, sống khỏe, sống có ích cho xã hội, tuổi cao ý chí càng cao”. Thông qua đó để cho mọi người, nhất là giới trẻ noi gương, học tập các bà vừa là hội viên CCB, hội viên người cao tuổi tích cực hoạt động ở địa phương.

Công tác hội