Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ gìn an ninh trật tự, nhất là thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Hội tổ chức, xây dựng được 1.299 hội viên là cốt cán chính trị; vừa gương mẫu trong công tác xây dựng hội, vừa xung kích tuyên truyền trong hội viên và nhân dân thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tại địa phương, tham gia giải quyết nhiều vụ việc nhạy cảm, “điểm nóng” về tranh chấp đất đai, giải phóng mặt bằng, mâu thuẫn tôn giáo, giữ gìn an ninh trật tự… như ở Tánh Linh, Hàm Thuận Nam, Bắc Bình, Tuy Phong… Tiêu biểu là Hội phường Phước Hội (thị xã La Gi) tích cực phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội đạt hiệu quả cao, tham gia giải tán nhiều tụ điểm phức tạp, giúp đỡ người lầm lỗi hoàn lương; Hội phường Phú Trinh (TP Phan Thiết) nhiều năm là nòng cốt trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, có hội viên Lê Đăng Luân hơn 80 tuổi vẫn tích cực tham gia công tác hội, hòa giải thành công nhiều vụ mâu thuẫn trong nhân dân.

Các cấp Hội thường xuyên coi trọng công tác phát triển đảng viên mới, hướng vào các hội viên trẻ, con em hội viên và cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ. 5 năm qua Hội tham gia bồi dưỡng, rèn luyện được gần 1.300 quần chúng ưu tú, đã có 371đối tượng được kết nạp vào Đảng; trong đó có 93 đảng viên là CCB, cựu quân nhân, 106 đảng viên là con em cán bộ, hội viên.

Phan Kế Toán