Được sự đỡ đầu của Hội CCB xã, CLB đã bầu ra Ban chủ nhiệm, sinh hoạt theo định kỳ 2 đến 3 tháng một lần, cùng nhau góp quỹ để tự trang trải trong các kỳ sinh hoạt, thăm hỏi nhau lúc ốm đau, hoạn nạn, hỗ trợ vốn liếng làm kinh tế xóa đói nghèo, đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi, đền ơn đáp nghĩa, tu sửa NTLS, mua bếp ga tặng các cháu ở trường mầm non xã. Nhiều phong trào làm kinh tế xóa đói giảm nghèo vươn lên làm giàu chính đáng được các thành viên tham gia tích cực, như các chị Hoa, Lưu mở tổ hợp đóng mới và sửa chữa tàu thuyền; chị Mai tổ chức xuất khẩu lao động cho các con em; chị Phương mở dịch vụ và nuôi trồng thủy sản; chị Năm mở nghề chăn nuôi gia cầm, gia súc và nhiều đồng chí khác đã đầu tư tiền của, công sức mở các dịch vụ thương maiï trên địa bàn xã, giải quyết cho con em đến tuổi lao động có công ăn việc làm và thu nhập ổn định. CLB còn lập quỹ may quần áo đồng phục cho đội bóng chuyền, đội văn nghệ phục vụ cho nhân dân trong xã và đi giao lưu với các đơn vị bạn trong vùng…

Hiện nay nhiều gia đình hội viên có từ 2 đến 3 con đậu vào các trường đại học, 100% số gia đình đạt gia đình văn hóa. Nhân dân trong xã đều ca ngợi CLB nữ quân nhân này đã phát huy được bản chất người lính Cụ Hồ, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Tổng kết các năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các thành viên CLB đã được Đảng bộ xã nêu gương sáng và khen ngợi.

NGUYỄN XUÂN CHẤT