Một số công ty tiêu biểu như Công ty TNHH Hải quân của CCB Nguyễn Lương Cảnh ở phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới có vốn cố định trên 10 tỷ đồng, có hàng chục cơ sở sản xuất trong tỉnh và sang tận Khăm Muộn (Lào), thu hút trên 300 công nhân, hàng năm làm từ thiện hơn 50 triệu đồng. Doanh nghiệp Đại Thạch của CCB Nguyễn Xuân Thuyết ở huyện Tuyên Hoá; doanh nghiệp Nguyễn Đức Huấn ở thành phố Đồng Hới (chuyên sản xuất bát đựng mủ cao su); doanh nghiệp Thành Lợi của CCB Nguyễn Đại Ly ở huyện Quảng Ninh - kinh doanh xây dựng, thương mại tổng hợp, doanh thu mỗi năm gần 4 tỷ đồng, có công ăn việc làm ổn định cho hàng trăm lao động. Mô hình trang trại tổng hợp Lê Mạnh Hùng (CCB huyện Tuyên Hoá) đã đầu tư 3 tỷ đồng làm chuồng trại nuôi lợn, hiện trong chuồng có 120 lợn nái và 500 lợn thịt, hàng năm thu lợi trên 300 triệu đồng. Các công ty, doanh nghiệp do CCB làm chủ trên địa bàn Quảng Bình năm qua, đều làm ăn có lãi, đóng góp ngân sách đầy đủ cho địa phương và làm từ thiện tốt.

Hội CCB tỉnh luôn có biện pháp thông báo những kinh nghiệm làm ăn của các CCB, đồng thời có kế hoạch động viên xây dựng thêm các mô hình mới, tăng cường liên doanh liên kết giữa các công ty và doanh nghiệp, tiến tới thành lập Hội doanh nghiệp CCB của tỉnh.

Phạm Xuân Lục