Đó là, hai bên cùng phối hợp chặt chẽ, đưa các hoạt động vào những công việc cụ thể để cùng thực hiện. Các cấp Hội chủ động xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, động viên cán bộ, hội viên và gia đình đi đầu trong các phong trào của địa phương, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và niềm tin của nhân dân. Nằm trên địa bàn có vị trí trọng yếu của thủ đô, Hội CCB với 6.261 hội viên, trong đó có 3.787 đồng chí là đảng viên, 1.872 đồng chí tham gia công tác tại địa phương với nhiều chức danh chủ chốt từ Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND đến Bí thư chi bộ… ở cương vị nào, các hội viên đều tâm huyết, trách nhiệm với công việc. Từ năm 2011 đến nay, có 360 gia đình hội viên CCB trên địa bàn quận trong diện giải phóng mặt bằng, do làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên không có trường hợp nào phải cưỡng chế, hội viên đi đầu trong thực hiện nếp sống văn hóa “Cưới tiết kiệm, tang văn minh”, có 86% số CCB qua đời được hỏa táng. Có 300 hội viên trong quận vinh dự thay mặt cho lực lượng CCB cả nước tham dự Lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh (2-9); 19.249 lượt hội viên tham gia tuần tra bảo vệ các sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước diễn ra trên địa bàn; cung cấp 1.427 nguồn tin an ninh, hòa giải thành 169 vụ mâu thuẫn trong dân, triệt phá nhiều tụ điểm ma túy. Mỗi khi trên địa bàn có khiếu kiện đông người, biểu tình trái phép, Hội sẵn sàng ứng trực với lực lượng từ 100-150 hội viên tham gia giải quyết… Trong những năm qua, UBND quận luôn chỉ đạo các phòng, ban ngành chức năng và các phường tạo điều kiện thuận lợi để Hội CCB tham gia như bảo đảm ngân sách, cơ sở vật chất hoạt động, tạo điều kiện ưu tiên cho các nhiệm vụ đột xuất, thực hiện vay vốn ưu đãi và tổ chức nhiều buổi tập huấn bồi dưỡng kinh nghiệm sản xuất kinh doanh cho hội viên và CCB. Đã có 1.701 hội viên CCB được vay ngân hàng CSXH 37,5 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm cho 2.686 lao động; giúp xóa 8 nhà dột nát cho hội viên CCB. Vai trò, vị trí của hội viên và tổ chức Hội được nâng cao… Ngược lại, tổ chức Hội và hội viên tích cực tham gia giám sát việc thực hiện cải cách hành chính, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở các địa bàn dân cư; giám sát các phòng, ngành chức năng trong việc giải quyết chế độ chính sách với CCB và CQN với nhiều kết quả cụ thể…
Sự phối hợp hoạt động giữa hai cơ quan ngày càng chặt chẽ và có hiệu quả thiết thực. Đây là cơ sở để thời gian tới, hai bên tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, xây dựng quận và Thủ đô “Xanh – Văn minh – Hiện đại”.
Bài và ảnh:Thanh huyền