Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp.

Sáng 12-7, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, đã chủ trì Phiên họp thứ 8 của Hội đồng Bầu cử quốc gia. Đây là phiên họp cuối cùng của Hội đồng Bầu cử quốc gia để chuẩn bị các nội dung cho Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bầu cử, dự kiến diễn ra vào ngày 15-7 tới.

Tham dự phiên họp có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia; các đồng chí Phó chủ tịch và các đồng chí thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Tại phiên họp, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã nghe đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, trình bày báo cáo tóm tắt tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đại diện lãnh đạo Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo trình bày báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan tới người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; đại diện lãnh đạo Tiểu ban Nhân sự trình bày Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc xác nhận tư cách người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Sau khi thảo luận, Hội đồng Bầu cử quốc gia thông qua Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu của những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ đề nghị Hội đồng Bầu cử quốc gia, các Tiểu ban của Hội đồng Bầu cử quốc gia và Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia khẩn trương hoàn thiện báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và hồ sơ, tài liệu liên quan đến cuộc bầu cử để chuẩn bị cho Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bầu cử và báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ nhất tới.

Về tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bầu cử, Chủ tịch Quốc hội đồng ý với đề xuất của Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia. Theo đó, hội nghị sẽ được tổ chức chu đáo, chất lượng nhưng bảo đảm tinh giản, gọn nhẹ nhất; bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19. Chủ tịch Quốc hội giao Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia rà soát số lượng hợp lý các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung tại điểm cầu Nhà Quốc hội; tại địa phương, tuỳ theo điều kiện thực tế, rút gọn số lượng tham dự và có thể nối điểm cầu trực tiếp xuống các huyện.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo dưới sự chủ trì trực tiếp của các Trưởng Tiểu ban tiếp tục rà soát, hoàn thiện các tài liệu, tờ trình bảo đảm chặt chẽ theo quy định của pháp luật; rà soát để hoàn tất toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác bầu cử; trình Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia ký Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV đối với người trúng cử; tiến hành các thủ tục cấp thẻ đại biểu Quốc hội; báo cáo Quốc hội về kết quả bầu cử tại Kỳ họp thứ nhất dự kiến khai mạc vào ngày 20-7 tới.

Chủ tịch Quốc hội cũng giao Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia phối hợp với các Tiểu ban giúp Hội đồng Bầu cử quốc gia chuyển toàn bộ tài liệu liên quan đến công tác bầu cử cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV bao gồm: Hồ sơ những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV chuyển giao về Ban Công tác đại biểu; hồ sơ về giải quyết khiếu nại tố cáo chuyển giao về Ban Dân nguyện; biên bản tổng kết bầu cử và toàn bộ hồ sơ, tài liệu khác liên quan đến công tác bầu cử chuyển giao về Văn phòng Quốc hội để lưu giữ, bảo quản theo quy định.

Thay mặt Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chủ tịch Quốc hội cảm ơn các thành viên Hội đồng và các cơ quan hữu quan đã hết sức nỗ lực, cố gắng trong suốt gần 2 năm qua; đồng thời đề nghị Ban Thi đua khen thưởng Trung ương, Bộ Nội vụ hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục liên quan đến công tác khen thưởng về bầu cử. Một lần nữa, Chủ tịch Quốc hội trân trọng cảm ơn và biểu dương nỗ lực, cố gắng của nhân dân, cử tri cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài đã quan tâm, nỗ lực hết mình, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân rất cao trong cuộc bầu cử, thể hiện tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây chính là nhân tố quan trọng, quyết định nhất đến thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Dưới sự lãnh đạo sát sao của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sự chỉ đạo rất trách nhiệm, bài bản, cẩn trọng, chu đáo từ Hội đồng Bầu cử quốc gia, các cấp ủy đảng, MTTQ, HĐND, Ủy ban bầu cử các cấp từ Trung ương đến địa phương, gần 70 triệu cử tri đã tham gia bầu cử với quy mô lớn nhất.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, đến nay, HĐND các cấp đều đã tổ chức thành công Kỳ họp thứ nhất, hoàn thành việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt của chính quyền địa phương các cấp. Chủ tịch Quốc hội cũng đã ký phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, các Phó chủ tịch HĐND cấp tỉnh. Như vậy, từ sau Đại hội XIII của Đảng đến nay, cán bộ từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến cơ sở đã được kiện toàn. Đến Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV tới đây, Quốc hội sẽ kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước, đồng thời kiện toàn nhân sự cấp cao (theo giới thiệu của Trung ương là 50 nhân sự) để hoàn tất toàn bộ công tác nhân sự từ Trung ương đến địa phương.

CHIẾN THẮNG