Công ty Năng lượng hạt nhân Hitachi-GE hôm qua thông báo khởi động chương trình động chương trình đào tạo nhân lực quốc tế liên kết với Học viện Công nghệ Tokyo (TITECH) trong lĩnh vực điện hạt nhân, năng lượng và môi trường, đảm bảo cung cấp năng lượng ổn định tại các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Theo đánh giá của các chuyên gia hạt nhân, các nước Đông Nam Á đang có kế hoạch phát triển nhà máy hạt nhân nhưng nguồn nhân lực được đào tạo trong lĩnh vực này còn hạn chế, gây cản trở cho việc phát triển xây dựng các nhà máy hạt nhân.

Tại cuộc họp cấp bộ trưởng giữa Việt Nam và Nhật Bản hồi tháng giêng, Nhật Bản đã được chọn là đối tác trong dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân thứ hai tại Việt Nam, dự kiến sẽ được bắt đầu vận hành thương mại vào năm 2021.

Tháng 4 vừa qua, công ty Hitachi-GE đã xây dựng “Khóa Đào tạo Nguồn nhân lực quốc tế về Điện hạt nhân” tại Khoa Kỹ thuật Hạt nhân, Trường Cao học Khoa học và Kỹ thuật (DNE).

Hoàng Linh (TH)