Ông Sự nhập ngũ tháng 2-1965, trong một trận đánh ác liệt ở Thượng Đức, Quảng Nam, ông bị thương nặng, mất cánh tay phải. Năm 1981, ông xuất ngũ với cấp bậc đại uý, chính trị viên tiểu đoàn và tấm thẻ thương binh ¼. Chỉ còn 1 tay với nhiều mảnh đạn găm trong người, thường xuyên đau nhức, ông vẫn cùng vợ thâm canh 5 sào ruộng, nấu rượu, nuôi lợn, và tham gia thầu cát.

Vừa qua, ông đã xây được ngôi nhà trần 4 gian, 100m2 khang trang, ông còn tích cực tham gia công việc thôn xóm, vận động nhân dân thực hiện mọi chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Ông là một đảng viên mẫu mực, một hội viên CCB gương mẫu, một gia đình văn hóa. Năm năm qua, ông đã được huyện Thường Tín tặng giấy khen.

Ban công tác Hội