Đó là thương binh ¾ Đỗ Quốc Oanh – hội viên CCB xã Đông Ích, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Quán triệt nghị quyết cấp ủy Đảng và Nghị quyết của Hội CCB, đặc biệt khi có Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về “Phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống nông dân...”Anh tích cực tham gia các lớp tập huấn khuyến nông và học tập trên Đài, báo, rồi mạnh dạn đồn đổi ruông về khu đầm trũng rộng hơn 50ha, lúc đầy áp dụng cơ cấu 1 vụ lúa 1 vụ cá thắng lợi. Từ năm 2005-2008 gia đình liên hệ nhận thêm để canh tác 1 lúa 1 cá trên đầm tũng hơn 50ha, lúc đầu áp dụng cơ cấu 1 vụ lúa 1 cá trên diện tịch 150ha, riêng về cá đã cho thu 19-20 tấn/ năm, riêng về cua đã thu 5-7 tấn/ năm, bán thu dược 450-460 triệu đồng/ năm, trừ chi phí còn lãi 150-170 triệu đồng/ năm. Ngoài chăn nuôi cá , gia đình còn chăn nuôi 4 trâu cái, 1 bò sinh sản và 800-100 gà, vịt, ngan thả, kết hợp cấy lúa và hoa màu thu lãi bình quân 20 triệu đồng/ năm. Tạo việc làm cho 10-15 lao động. Từ lúc khó khăn phải vay vốn đầu tư sản xuất, 3 năm trở lại đây, gia đình đã trả hết vốn vay và còn dư vốn tích lũy để xây dựng trên 100m2 nhà ở và chuồng trại chăn nuôi, va đầu tư mua nhiều loại máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại như máy phay đất, động cơ máy phát điện, máy bơm nước, động cơ máy phát điện...

Đặc biệt năm 2009 gia đình đã đầu tư gần 1 tỷ đồng đào đắp hàng nghìn m3 đất để làm khu nuôi trồng thủy sản hàng hóa. Ngoài ra, gia đình còn tận dụng gò cao trồng 6.000 cây bạch đàn và keo lá tràm, hiện nay đã 6 năm tuổi trị giá hàng trăm triệu đồng.

Công tác Hội