Chính phủ đã ban hành Nghị định 43/2021/NĐ-CP quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, có hiệu lực từ ngày 1-6-2021.

Cơ sở dữ liệu này có nhiều thông tin liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người tham gia. Cụ thể như:

- Về BHYT: Mã mức hưởng; loại đối tượng; nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu; thời điểm hết hạn; thời điểm đủ 5 năm liên tục; quá trình đóng, hưởng…

- Về BHXH: Mã số bảo hiểm xã hội; phương thức đóng; quá trình đóng, hưởng BHXH…

- Về bảo hiểm thất nghiệp: Có quá trình đóng, hưởng; thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp…

Cá nhân được phép khai thác và sử dụng thông tin  trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm. Đồng thời, cá nhân được trích xuất thông tin của mình; dữ liệu trích xuất được ký số bởi BHXH Việt Nam và có giá trị như văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

Tha An