Paola Villa, một nhà nghiên cứu của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên thuộc Đại học Colorado tại Mỹ, cùng các đồng nghiệp quốc tế phân tích hàng loạt hiện vật mà họ tìm thấy trong một hang đá có tên Border ở Nam Phi. Những hiện vật này thuộc về dân tộc San, một cộng đồng người cổ.

Kết quả phân tích cho thấy những người từng sống trong hang đã chế tác công cụ lao động từ xương, dùng chất nhuộm, làm chuỗi hạt và thậm chí tẩm chất độc vào đầu mũi tên từ 44.000 năm trước. Trong khi đó, từ trước tới nay giới khảo cổ và sử học luôn nghĩ rằng thời kỳ Đồ đá muộn bắt đầu từ 10.000 tới 20.000 năm trước.

Giai đoạn Đồ đá mới tại châu Phi cũng là khoảng thời gian mà người hiện đại di cư từ châu Phi tới châu Âu và gặp người Neanderthanl khoảng 45.000 năm trước.

Giới khoa học chia thời Đồ đá thành ba giai đoạn nhỏ hơn: Đồ đá cũ, Đồ đá giữa và Đồ đá mới.

Quỳnh Anh (TH)