Trải qua 45 năm xây dựng và phát triển của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, người lao động Dầu khí chưa bao giờ phải nếm trải những thời khắc khó khăn như giai đoạn 2015-2020, cũng là trọn vẹn một nhiệm kỳ của Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Đó là do tầm hoạt động dầu khí ngày càng hạn hẹp;Đó là do giá dầu suy giảm đến mức tiêu cực;Đó là do đại dịch bệnh Covid-19;Đó là do những cơ chế, chính sách đối với ngành Dầu khí đã không còn phù hợp, nhưng chậm được thay đổi;Và đó là do những thiếu sót chủ quan đã được tích tụ từ nhiều năm, nay mới bộc lộ.Những khó khăn, thách thức đến với người lao động Dầu khí hết đợt này tới đợt khác và cũng chưa bao giờ lòng tự trọng của người Dầu khí bị tổn thương đến như vậy.Nhưng chúng ta đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà Đảng, Chính phủ giao cho. Chúng ta đã từng bước tái tạo văn hóa của người Dầu khí, lấy lại được niềm tin cho cán bộ, công nhân viên.Có được những kết quả đó, đầu tiên chính là nhờ trí tuệ người Dầu khí, bản lĩnh người Dầu khí. Trí tuệ đó, bản lĩnh đó được hun đúc trong từng cán bộ, đảng viên Dầu khí và chính nó đã trở thành sức mạnh của Đảng bộ Tập đoàn, sức mạnh Petrovietnam. Chúng ta, mỗi đảng viên Dầu khí, người lao động Dầu khí chân chính đều có quyền tự hào về điều đó.Bước vào giai đoạn 2020-2025, chúng ta đã nhìn thấy những thách thức sẽ phải đối mặt và chúng ta chấp nhận vượt qua những thách thức đó; và chỉ có đoàn kết, thương yêu lẫn nhau, lao động có kỷ cương, chuyên nghiệp thì mới vượt qua được.Toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam hãy tự hào về truyền thống tốt đẹp của những người đi tìm lửa; tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, định hướng phát triển của Tập đoàn, của từng đơn vị để tự tin đối phó với những thách thức có thể xảy ra và chúng ta phải xây dựng được lòng tự trọng nghề nghiệp và văn hóa dầu khí.Đảng, Chính phủ và nhân dân vẫn tin tưởng chúng ta và chúng ta sẽ phải phấn đấu hết sức mình để xứng đáng với niềm tin đó.

Trần Sỹ Thanh

Ủy viên BCH Trung ương Đảng

Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam