Khu phố Chiền ( phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) có 136 hộ dân, với trên 750 khẩu. 70% số hộ kinh doanh buôn bán vừa và nhỏ, trong đó có 27 hộ bán hàng ăn uống. Số còn lại là gia đình cán bộ, công nhân, viên chức. Có 7 gia đình thuộc diện chính sách. Những năm gần đây, khu phố Chiền luôn đi đầu về phong trào thi đua của phường Ngô Quyền, được phường và thành phố biểu dương khen thưởng. Chi bộ Đảng là “điểm sáng” về lãnh đạo và chỉ đạo toàn diện, hiệu quả cùng kinh nghiệm xây dựng chi bộ Đảng khu dân cư thật sự TSVM xuất sắc. Góp phần vào thành tích đó có vai trò của CCB trưởng khu Nguyễn Trọng Xuân.

Từ đầu năm 1994, anh được nhân dân khu phố tín nhiệm bầu làm trưởng khu cho đến nay. Đợt bầu trưởng khu phố nhiệm kỳ 2010-2013, anh đạt 100% phiếu tín nhiệm.

Công tác Hội