Đó là nội dung được nhấn mạnh trong Thông báo số 119/TB-VPCP kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II-2023.

Thông báo nêu rõ: Trong quý I-2023 tiếp tục đà phục hồi kinh tế - xã hội, nhu cầu vận tải và số lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng sự vào cuộc tích cực của các Bộ, ngành, địa phương, tình hình trật tự ATGT cơ bản được bảo đảm. Tai nạn giao thông tiếp tục được kiềm chế và kéo giảm sâu so với cùng kỳ năm 2022. Đặc biệt, số vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện vi phạm quy định nồng độ cồn giảm sâu so với các năm trước; số vụ ùn tắc giao thông trong các dịp cao điểm giảm đáng kể sau khi triển khai thu phí điện tử không dừng trên phạm vi toàn quốc; tình hình vi phạm về thành thùng hàng và chở quá tải trọng xe tại các địa phương đã được xử lý căn bản.

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư T.Ư Đảng, Nghị quyết số 48/NQ-CP  của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự ATGT và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025, các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và mục tiêu Kế hoạch Năm ATGT 2023 của Ủy ban ATGT Quốc gia.

Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Công an tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về TTATGT, trong đó tiếp tục duy trì chuyên đề xử lý vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, không đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; không thắt dây an toàn trên ô tô...

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư chỉ đạo các cơ quan chức năng tại địa phương tiếp tục triển khai Kế hoạch Năm ATGT 2023 tại địa phương - duy trì thường xuyên và liên tục các hoạt động tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự ATGT theo chỉ đạo của Bộ Công an, kế hoạch năm ATGT 2023 của địa phương... Nghiêm cấm cán bộ, công chức can thiệp vào quá trình xử lý của lực lượng chức năng trong các hoạt động bảo đảm trật tự ATGT.

Thu Hải