Hưởng ứng cuộc vận động 10 năm “Vì người nghèo” và đề án 5 năm xoá nhà dột nát, tạm bợ do T.Ư MTTQ Việt Nam phát động, CCB Nguyễn Đức Trực - Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Nguyên đã tặng 6 nhà “Tình thương”, 6 nhà “Nghĩa tình đồng đội”, 5 nhà “Đại đoàn kết” (40 triệu đồng/căn). Trong 15 năm qua, Công ty đã xây dựng được trên 30 căn Nhà tình nghĩa, nhận bảo trợ 5 cháu học sinh tiểu học có hoàn cảnh mồ côi và làm công tác từ thiện nhân đạo xã hội với số tiền lên tới 5 tỷ đồng.

ANH THI