Thiếu tướng Nguyễn Đình Minh - Chủ tịch Hội  CCB tỉnh Nghệ An phát biểu và chủ trì hội nghị

Chiều ngày 16/11, tại Trụ sở Hội CCB tỉnh Nghệ An, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An Khối thi đua MTTQ và các Đoàn thể Tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Trong năm 2021, các cơ quan trong Khối MTTQ và các đoàn thể tỉnh Nghệ An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Trọng tâm là phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp đến với tất cả thành viên trong khối. Triển khai tốt công tác xây dựng các công trình chào mừng Đại hội Đảng, Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh covid 19;  phòng chống thiên ta...

Khối thi đua MTTQ và các Đoàn thể Tỉnh Nghệ An tổng kết hoạt động năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022

Phát huy vai trò trách nhiệm, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở các cấp xã, phường, thị trấn. Đặc biệt là trong thực hiện các quyết định của Bộ Chính trị và tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Khối cũng đã tập trung củng cố, xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực. Tích cực truyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Hưởng ứng Lời kêu gọi phòng, chống đại dịch Covid-19,  Khối đã thực hiện phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức đồng lòng thi đua phòng,chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” do Thủ tướng Chính phủ và MTTQ Việt Nam phát động. Đã tiếp nhận tiền, hàng hóa giá trị 248.63 tỷ đồng hỗ trợ công phòng chống dịch bệnh .

Hội nghị cũng đã thảo luận nhiều nội dung vấn đề trọng tâm, Báo cáo kết quả kiểm tra về công tác thi đua khen thưởng chéo của các cơ quan trong khối. Đề ra các giải pháp đổi mới công tác phối hợp thực hiện để công tác thi đua khen thưởng ngày càng đạt được  hiệu quả cao. Trong năm 2022, Khối thi đua, khen thưởng MTTQ và các đoàn thể CT-XH tỉnh Nghệ An tiếp tục đưa ra 6 tiêu chí, mục tiêu để thực hiện và  tiếp tục nhân rộng các điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua, khen thưởng.

Hội nghị cũng đã tiến hành bình chọn, suy tôn các đơn vị có thành tích xuất sắc trong năm 2021 đề nghị Tỉnh khen thưởng.

Xuân Hòa