Hội Cựu Chiến binh xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình phối hợp tuần tra giữ gìn ANTT trên địa bàn dân cư.

Ngày 06 tháng 12 Năm 1989, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam(Khoá VI) quyết định cho thành lập Hội Cựu Chiến binh Việt Nam.

Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao, ngay từ rất sớm sau khi thành lập và ổn định về mặt tổ chức từ Trung ương đến cơ sở, ngày 3/7/1993 Hội Cựu Chiến binh Việt Nam và Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) đã ký Thông báo liên tịch số 01-TB/BNV-HCCB về việc “Phối hợp vận động toàn dân xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Qua 5 năm thực hiện đã  thu được những kết quả bước đầu trong công tác phối hợp của hai lực lượng, góp phần tích cực vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại các địa bàn dân cư trong cả nước. Từ thực tiễn trên, ngày 12/7/1999 Hội Cựu Chiến binh Việt Nam và Bộ Công an đã tổng kết thông báo liên tịch số 01 và ký Nghị quyết liên tịch số 01/1999/NQLT/BCA-HCCB về việc “Phối hợp vận động toàn dân xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Nghị quyết này là một bước phát triển mới của mối quan hệ phối hợp giữa Bộ Công an với Hội Cựu Chiến binh Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Qua 15 năm triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết liên tịch, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng từ sự phối hợp thực hiện nhiệm vụ chung là giữ gìn an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phục vụ công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Ngày 18 tháng 4 năm 2014, lãnh đạo hai lực lượng phối hợp tổ chức tổng kết Nghị quyết liên tịch số 01/1999/NQLT/BCA-HCCB và ký Chương trình phối hợp mới số 04/CTr-BCA-HCCB về “Thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự của đất nước trong tình hình mới” giai đoạn 2014-2020.

Đồng chí Nguyễn Văn Hán, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh Thái Bình trao thưởng cho các đồng chí cán bộ Công an có nhiều thành tích trong thực hiện Chương trình phối hợp số 04/CTr-BCA-HCCB.

Có thể nói trong những năm qua hai lực lượng có một phần tương đồng về nhiệm vụ chính trị được giao, thông qua các Chương trình phối hợp được ký kết đã gắn kết chặt chẽ hai lực lượng với nhau, luôn tạo điều kiện giúp nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; góp phần trong phòng ngừa và đấu tranh làm thất bại âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; cảm hóa, giúp đỡ những người lầm lỗi, hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng; kiềm chế, kéo giảm sự gia tăng của các loại tội phạm, giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội ở các địa bàn dân cư. Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong thực hiện các Chương trình phối hợp, lực lượng Công an và các cấp Hội Cựu Chiến binh từ Trung ương tới cơ sở luôn chủ động học tập, nghiên cứu nắm vững các chủ trương, chính sách, pháp luật, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng xây dựng các nhân tố điển hình, các tổ, đội tham gia tuyên truyền, nắm tin; xây dựng Kế hoạch tổ chức các đợt hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân. Các tổ, đội tuyên truyền ở các tổ chức cơ sở Hội luôn phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an; luôn được tăng cường những hội viên có uy tín, năng lực và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; với phương châm “vào từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”. Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng nội dung, kế hoạch phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể, tiếp cận, gần gũi với những người có uy tín trong các tôn giáo, dân tộc, thông qua các vị chức sắc tôn giáo, già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ trong các địa bàn dân cư, tổ chức lồng ghép tuyên truyền nội dung phòng, chống tội phạm, ma túy và các tệ nạn xã hội khác gắn với phong trào “ Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phong trào thi đua “ Cựu Chiến binh gương mẫu” nhằm nâng cao nhận thức cho hội viên và nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Cùng với các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến tại địa bàn dân cư cũng được các cấp hội quan tâm xây dựng, duy trì hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội như mô hình “2+1”, hình thức là 2 cựu chiến binh giúp đỡ cho 1 đối tượng hoàn lương, các mô hình có sức lan tỏa trong toàn Hội như : Hội CCB xã An Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre có mô hình “Cảm hóa giáo dục người lầm lỗi hòa nhập cộng đồng”, mô hình “Cảm hóa giáo dục thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy”; từ năm 2015-2019: cảm hóa giáo dục tiến bộ 48/57 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, tỷ lệ 82,45% . Giải quyết việc làm cho 18 em vào các cơ sở tại địa phương, 19 em hành nghề đánh bắt trên biển và 10 em làm việc tại các xí nghiệp. Riêng năm 2018-2019 giáo dục tiến bộ 04/06 đối tượng, 02/06 đối tượng được vận động tự nguyện đăng ký đi cai nghiện; quản lý tù tha về 21 đối tượng, đưa ra khỏi danh sách quản lý 04 đối tượng, hiện đang quản lý 17 đối tượng, các đối tượng tù tha về chấp hành tốt, không tái phạm. Tỉnh hội Gia Lai có "Câu lạc bộ tuyên truyền luật Tôn giáo", "Xây dựng họ đạo tiên tiến, giáo dân sản xuất giỏi", "Mô hình 4 không", "Mô hình 8+1"(8 cán bộ, hội viên CCB giúp đỡ 01 đối tượng lầm lỡ trở thành người hoàn lương), mô hình "Chi Hội CCB xây dựng khu dân cư liên kết phòng chống tội phạm", và Chương trình "5 không" (Không theo Fulrô, không nghe lời kẻ xấu, không tham gia gây rối, biểu tình bạo loạn, không tiếp tế cho các phần tử xấu, không vượt biên trái phép) . Tỉnh hội Bà Rịa-Vũng Tàu các mô hình đã và đang thực hiện tốt: “Câu lạc bộ CCB tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội”; “Chi hội CCB không có tệ nạn ma túy ”;“Gia đình CCB không có vợ, chồng, con và người thân nghiện ma túy ”;“Tiếng kẻng an ninh”, “Chốt an ninh”, “Đoạn đường CCB tự quản”, CCB tham gia tổ, đội dân phòng, tổ tuần tra, CCB tham gia tổ hòa giải, tổ dân vận, tổ nắm tin… Tỉnh hội Quảng Bình các mô hình như: “Vây chặt bắt gọn”, “Ba giữ”, “Tứ trụ”, “3 an toàn, 2 tự quản”, “Làng không ma túy” đã duy trì và phát huy tốt, có hiệu quả thiết thực. Nổi bật  phong trào chống “ Cát tặc” của CCB xã Mai Thủy góp phần đưa lại sự bình yên trên sông Kiến Giang (Lệ Thủy). Tỉnh hội Yên Bái chỉ đạo xây dựng mô hình theo vùng, đối với các địa bàn vùng cao, vùng dân tộc thiểu số có mô hình “3 bỏ” (bỏ trồng, bỏ hút, bỏ tàng trữ, mua bán thuốc phiện); đối với địa bàn tập trung nhiều giáo dân tập trung xây dựng “Đoàn kết lương giáo”; “Sống tốt đời, đẹp đạo”, “Sống phúc âm trong lòng dân tộc” “Kính Chúa, yêu nước, xây dựng họ đạo tiên tiến, giáo dân sản xuất, kinh doanh giỏi”; đối với địa bàn vùng thấp, thành phố, thị xã, thị trấn tập trung thực hiện các cuộc vận động “Toàn dân tham gia đấu tranh phòng ngừa, tố giác các loại tội phạm và tệ nạn xã hội”; đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học…tổ chức tuyên truyền cho cán bộ công nhân viên chức, học sinh, sinh viên về giữ gìn bí mật Nhà nước, chống tham ô, lãng phí, làm trái pháp luật và các quy định về  quản lý kinh tế, phòng chống các tệ nạn xâm nhập vào các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và trường học…. Trong toàn Hội có hàng ngàn hội viên Hội Cựu Chiến binh các cấp còn là thành viên tích cực tham gia hoạt động trong lực lượng dân quân, Ban an ninh, Tổ an ninh nhân dân, Tổ hòa giải, Tổ giữ gìn trật tự giao thông.v.v… Qua tổ chức hoạt động các phong trào, đã xuất hiện nhiều tấm gương cựu chiến binh tận tình, trách nhiệm, xây dựng thành nhân tố nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở các địa bàn dân cư, nhiều hội viên đã dám xả thân, dũng cảm trước hiểm nguy khi phối hợp cùng lực lượng Công an truy bắt tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình trao thưởng của UBND tỉnh cho các đồng chí cán bộ Công an và Hội Cựu Chiến binh có nhiều thành tích trong phối hợp thực hiện phong trào BVANTQ.

Trung bình hàng năm cán bộ, hội viên Cựu Chiến binh ở cơ sở trong toàn quốc tổ chức 25.468 buổi tuyên truyền, truyền thông trong nội bộ ở các cấp hội và nhân dân với nhiều hình thức khác nhau, nội dung tập trung tuyên truyền các văn bản của Đảng, Chính phủ, của Ban Chỉ đạo các cấp cũng như tình hình các loại tội phạm, tình hình ANCT-TTATXH ở các địa ban phức tạp trong cả nước cũng ở từng địa phương cho 251.235 lượt người, trực tiếp tham gia phối hợp với Công an và các lực lượng tổ chức tuần tra canh gác 321.894 cuộc với 1.267.325 lượt Cựu Chiến binh tham gia; phát hiện, cung cấp cho Công an, chính quyền địa phương hàng ngàn tin có giá trị; tham gia, phối hợp triệt phá hàng trăm các tụ điểm ma túy, tụ điểm mại dâm và cờ bạc; hàng ngàn m2 cây thuốc phiện, cây cần sa; bắt hàng ngàn đối tượng phạm tội; tham gia hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân số vụ thành công đạt trên 85%, giáo dục, cảm hóa, tạo điều kiện giúp đỡ làm chuyển biến nhận thức cho hàng trăm đối tượng hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng. Nhiều cấp Hội đã thường xuyên giữ vững, phát huy có hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong tham gia xây dựng phong trào BVANTQ, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội với các hình thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về ANTT ở các thôn, xóm, bản, ấp, tổ dân phố.

Hội Cựu Chiến binh quận Hoàn Kiếm, Hà Nội thưởng xuyên tổ chức các tổ tuần tra đường phố, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trong những năm tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những biến động nhanh chóng, phức tạp và khó lường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây bất ổn định, đe dọa đến môi trường hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới, tình hình trên có tác động không nhỏ đến  tình hình ANTT; sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa... Kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ của hai lực lượng những năm qua. Để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa hai lực lượng trong phong trào “ Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Quán triệt quan điểm và tư tưởng chỉ đạo của lãnh đạo hai lực lượng,  thời gian tới Hội Cựu Chiến binh các cấp và Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, nhất là tổ chức thực hiện có hiệu quả kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm”; Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “ Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy”;  không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả về mọi mặt trong thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Hội Cựu Chiến binh Việt Nam về “Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT của đất nước trong tình hình hiện nay”.

Hằng năm chủ động Phối hợp xây dựng Kế hoạch tổ chức các đợt tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho hội viên, các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm ANTT; thông tin kịp thời về tình hình, âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm. Tập trung phối hợp tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác cho hội viên, người thân và các tầng lớp nhân dân cảnh giác trước âm mưu và hoạt động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; vận động hội viên nâng cao trách nhiệm trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phát hiện tố giác tội phạm nhất là những địa bàn nhạy cảm, địa bàn có điểm nóng về ANTT. Phát huy kinh nghiệm, uy tín và sự mẫu mực của hội viên Hội Cựu Chiến binh trong tham gia hòa giải các vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, giúp chính quyền và lực lượng Công an giải quyết hiệu quả các vụ tranh chấp, khiếu kiện, không để phát sinh tạo thành điểm nóng về an ninh trật tự, chăm lo xây dựng, củng cố và nhân rộng các mô hình tự quản có tác dụng tích cực, sức lan tỏa lớn do Hội Cựu Chiến binh lập ra làm nòng cốt của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc,  cùng nhau tổ chức tốt các cuộc gặp gỡ, động viên cảm hóa giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư… gắn việc thực hiện “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với các cuộc vận động do Bộ Công an và các cấp Hội Cựu Chiến binh phát động.

Phối hợp tập trung xây dựng, củng cố và phát triển lực lượng nòng cốt ở cơ sở, chú trọng công tác tổ chức quần chúng tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự; tích cực tham gia xây dựng các tổ chức Đảng, chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh. Phát huy vai trò của các cấp Hội Cựu Chiến binh trong xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến hiện đang hoạt động có hiệu quả, nhất là các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về ANTT tại cơ sở. Thường xuyên phối hợp tổ chức sơ, tổng kết theo chuyên đề, kịp thời biểu dương, cổ vũ những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ổn định về an ninh chính trị- Trật tự an toàn xã hội trên các địa bàn…

Lực lượng Công an và Hội, Chi hội Cựu Chiến binh ở địa bàn xã, phường luôn phải chủ động phối hợp chặt chẽ, tập trung tham mưu cho cấp Ủy, chính quyền triển khai  thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các Chương trình, Kế hoạch của hai lực lượng về công tác đảm bảo an ninh trật tự; thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, hội viên và nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự; nhân rộng các mô hình, điển hình trong phong trào BVANTQ sát với thực tiễn của từng thôn, xóm theo hướng chủ động, sáng tạo, dễ làm, dễ tiếp thu, đạt hiệu quả; chủ động rà soát kiện toàn, nâng cao chất lượng các tổ Cựu Chiến binh tự quản tham gia đảm bảo an ninh trật tự; phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tăng cường tổ chức các hoạt động phối hợp tại những nơi là trọng điểm trong kế hoạch chuyển hóa, những địa bàn nhạy cảm về an ninh trật tự.

Lãnh đạo hai lực lượng đã thống nhất xây dựng Kế hoạch liên ngành số 154/KH-HCCB-BCA ngày 20/11/2019 xác định nửa đầu năm 2020 các cấp của hai lực lượng trong toàn quốc phối hợp tổ chức tổng kết Chương trình phối hợp số 04/CTr-BCA-HCCB giai đoạn 2014-2020 và ký Chương trình phối hợp mới giai đoạn tiếp theo. Đây cũng là một thời cơ để các cấp Hội Cựu Chiến binh và Công an các địa phương phối hợp cùng nhau tổ chức đánh giá những kết quả đã đạt được để phát huy, cùng nhau rút kinh nghiệm những vấn đề chất lượng và hiệu quả trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ chưa cao trong giai đoạn vừa qua; xây dựng nội dung phương hướng Chương trình phối hợp giai đoạn tiếp theo, không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác phối hợp thực hiện phong trào “ Bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phòng, chống tội phạm, ma túy và các tệ nạn xã hội nhằm đáp ứng với mọi yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của hai lực lượng, góp phần tích cực vào sự nghiệp giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, lành mạnh ở từng địa bàn dân cư và trên phạm vi cả nước, làm tiền đề cơ bản, tiên quyết trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc phục vụ đắc lực cho công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân./.

Trung tướng: Nguyễn Song Phi - Phó Chủ tịch hội Cựu Chiến binh Việt Nam