Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan.

Chiều 12-1, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023; trao huân chương tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Văn phòng Chủ tịch nước năm qua đã đoàn kết, tạo nên một khí thế mới, chất lượng cao hơn trong thực hiện nhiệm vụ. Uy tín của Văn phòng Chủ tịch nước được nâng lên, đạt nhiều thành tích cao, nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Chủ tịch nước đánh giá công tác nghiên cứu, tham mưu của Văn phòng Chủ tịch nước có nhiều tiến bộ, kịp thời hơn, với nhiều đề xuất mới, tham mưu chiến lược, nhất là phục vụ Chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật; chủ động làm tốt công tác thông tin, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình; công tác thi đua-khen thưởng, khích lệ các phong trào thi đua yêu nước được thực hiện tốt, phát hiện nhiều tấm gương người tốt, việc tốt để khen thưởng kịp thời. Cùng với đó, công tác phục vụ, lễ tân, hậu cần ngày càng chuyên nghiệp, được nâng cao về chất lượng, phong cách và tiết kiệm ngân sách nhà nước; đã chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ 3 đề án lớn do Chủ tịch nước làm trưởng ban chỉ đạo.

Nhấn mạnh năm 2023 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kế hoạch kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề cập đến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu năm 2023 nhất định phải đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022. Chủ tịch nước đề nghị Văn phòng Chủ tịch nước hoàn thiện các quy định, quy chế của cơ quan; quan tâm hơn nữa đến bổ sung đội ngũ và đào tạo cán bộ đủ tâm, đủ tầm, bởi cán bộ và công tác cán bộ luôn là nhân tố đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng.

Đồng thời, Văn phòng Chủ tịch nước cần thực hiện tốt chỉ đạo của Hội đồng Thi đua-khen thưởng Trung ương để làm tốt công tác thi đua-khen thưởng, "lấy cái đẹp dẹp cái xấu"; quan tâm hơn nữa việc nâng cấp cơ sở vật chất, cải thiện điều kiện làm việc; nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, người lao động; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, chấp hành quy định về những điều đảng viên không được làm; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tạo dựng môi trường làm việc dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, công khai, minh bạch.

Chủ tịch nước cũng yêu cầu Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục phối hợp với văn phòng của các cơ quan Trung ương để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Hồ Chí Minh-phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước tặng nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan.

Cũng tại hội nghị, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng một cá nhân và trao 8 Huân chương Lao động hạng Ba tặng các tập thể, cá nhân thuộc Văn phòng Chủ tịch nước.

Tin, ảnh: TTXVN