Tỉnh hội Nam Định đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin của T.Ư và địa phương về 20 năm ngày truyền thống CCB Việt Nam; một phóng sự “20 năm một chặng đường” và một đặc san “20 năm một chặng đường” của Hội CCB tỉnh đã được ký hợp đồng xuất bản. “Thông báo nội bộ tỉnh” cũng được tăng số. Tỉnh đã họp báo hướng dẫn cụ thể kế hoạch và nội dung đợt tuyên truyền này.

Ban Công tác Hội