Trong nhiều năm qua, đặc biệt là trong 5 năm gần đây, thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu” 5 năm (2005-2009), Hội CCB xã Hiền Ninh, đã tích cực hoạt động, phấn đấu đạt được nhiều thành tích xuất sắc, phát huy vai trò của mình và đóng góp xứng đáng vào quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Một trong những thành tích xuất sắc, nổi bật của cán bộ, hội viên của Hội CCB ở đây là Hội đã góp phần tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị ở thôn, xã. Hằng năm, Hội có gần 100 hội viên CCB giữ chức danh là cán bộ các tổ chức thuộc hệ thống chính trị từ xã đến thôn, xóm. Hội đã cùng bồi dưỡng đoàn viên ưu tú và đã kết nạp vào Đảng 42 đồng chí, trong đó có 26 là con em hội viên CCB. Hội có tổ báo cáo viên 9 đồng chí (đều là chi hội trưởng) luôn duy trì thông tin thời sự và cử hội viên kể những mẩu chuyện về Bác Hồ vào đầu giờ sinh hoạt chi hội. Trong các tổ an ninh, hòa giả, Ban thanh tra nhân dân có 67 hội viên CCB nhân rộng “Mô hình giữ gìn an ninh trật tự”, đã hòa giải 119 vụ có kết quả tại thôn, xóm; cung cấp 38 tin cho công an viên. Có 45 lượt hội viên tham gia huấn luyện quân sự, Hội cùng động viên 99 thanh niên nhập ngũ và tặng quà trị giá 6 triệu 650 ngàn đồng.

Trong lĩnh vực sản xuất, phát triển kinh tế, Hội có 19 hội viên làm 36 ha vườn đồi, hàng chục hộ chăn nuôi đàn lợn, bò lai sin. Có 18 hộ nuôi tôm, cá diện tích 199 nghìn 850 mét vuông, 60 hộ thực hiện cơ giới hóa, sắm máy cày, kéo, phay, lồng, tuốt, mộc, nề, ô tô vận tải, kinh doanh dịch vụ tổng hợp theo pháp luật, tạo được việc làm tăng thu nhập cải thiện, nâng cao đời sống cho gia đình. Nhiều hộ thu nhập từ làm kinh tế gồm nhiều hình thức như bán cây lấy gỗ, bán sản phẩm từ cây lương thực, hoa màu, rau màu (nhất là cây mướp đắng) chăn nuôi các loại, mỗi năm trên dưới 40 triệu đồng. Trong 5 năm qua, Hội đã góp phần giúp 18 hộ hội viên thoát nghèo. Nếu đầu năm 2005 có 33 hộ hội viên nghèo (chiếm 10% tổng số hội viên) thì đến nay chỉ có 15 hộ hội viên nghèo (chiếm 3,9% tổng số hội viên). Số hộ khá và giàu tăng thêm được 23 hộ so với trước.

Tập thể Hội CCB xã Hiền Ninh rất nhiệt tình tham gia các đợt ủng hộ, các quỹ nhân đạo, từ thiện, nhiệt tình tham gia các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, các công trình phúc lợi công cộng. Cụ thể ủng hộ các đợt: Ngày vì người nghèo: 18 triệu 200 ngàn đồng. Thiên tai bão lụt: 15 triệu 200 ngàn đồng; xóa mái tranh cho hộ nghèo: 6 triệu 700 ngàn đồng; đền ơn đáp nghĩa: 6 triệu 2.000 ngàn đồng. Nhân dân các địa phương bị bão lụt: 3 triệu 700 ngàn đồng. Các CCB đặc biệt khó khăn: 5 triệu 200 ngàn đồng. Tổ chức văn nghệ, thể dục thể thao vào các dịp lễ, tết: 9 triệu 970 ngàn đồng. Các chi hội đã ủng hộ các thôn trong xã xây dựng các công trình công cộng, mỗi chi hội từ 6,5 đến hơn 8 triệu đồng. Các chi hội đã lao động hàng trăm công đắp hơn 1.000 mét khối đát để xây tôn tuyến kênh mương bê tông và đắp 70 mết khối đất đê góp phần bảo vệ sản xuất. Một hoạt động khác rất bổ ích và có ý nghĩa là Hội rất tích cực tham gia đóng góp cho phong trào giáo dục. Hội đã huy động hội viên giúp các trường xây dựng, tu chỉnh khuôn viên 224 công, ủng hộ quỹ khuyến học được 5 triệu 128 ngàn đồng. Hộ hội viên CCB đã ủng hộ vào quỹ thanh, thiếu niên nghèo là 4 triệu 590 ngàn đồng. Về Quỹ hội bình quân đầu người năm 2005 là 105 ngàn đồng/hội viên, nay có tổng số tiền quỹ là 89 triệu 310 ngàn đồng, bình quân 216.200 đồng/hội viên, đạt 108,12% chỉ tiêu. Hội đã sắm 6 bộ đồ dùng khi tang lễ hội viên qua đời giá trị 14 triệu đồng, đã tiễn đưa 29 hội viên qua đời; hành hương cho hôộ viên qua đời và thăm đau ốm cho hội viên là 11 triệu 80 ngàn đồng… Hội sử dụng số quỹ trên phục vụ cho hoạt động của Hội và và đóng góp tích cực cho quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các hoạt động kinh tế - xã hội ở địa phương.

Bình xét, đánh giá xếp loại thi đua hằng năm, bình quân có 97% hội viên đạt gương mẫu, trên 96% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa, 8/8 chi hội đạt “Trong sạch vững mạnh” và 6 chi hội đạt xuất sắc. Hội đã có 4 năm đạt xuất sắc. Thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu” 5 năm qua (2005-2009) Hội CCB xã Hiền Ninh đã được cấp trên khen thưởng nhiều lần.

Nói chung, quá trình hoạt động và những thành tích nổi bật của Hội CCB xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình trong 5 năm thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu” đã góp phần quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của xã nhà, đóng góp phần xứng đáng cho quá trình thực hiện công cuộc đổi mới ở địa phương.

Ban Công tác Hội