Thiếu tướng Nguyễn Diệp - nguyên Tư lệnh Binh chủng Thông tin là cán bộ từng trải trận mạc trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Cuối tháng 7-1971, sau khi dự Tổng kết chiến dịch Đường 9 - Nam Lào, ông được Bộ Tư lệnh Thông tin cử vào Bộ Tư lệnh Quân giải phóng miền Nam, trao đổi kinh nghiệm bảo đảm thông tin liên lạc. Suốt chặng đường hành quân vào Nam Bộ, ông đều ghi nhật ký hành quân. Sau hơn 50 năm, cuốn nhật ký vẫn được ông giữ cẩn thận. Xin dẫn những ghi chép của ông về một ngày hành quân trên tuyến giao liên Trường Sơn:

“Ngày 18-8-1971:

Lên đường từ T2 đi T8 lúc 6 giờ 30. Vượt sông Ta Lê lúc 8 giờ. Qua sông, tặng đồng chí lái đò một điếu thuốc Tam Đảo để hoan nghênh thành tích phục vụ liên tục trên tuyến Trường Sơn từ năm 1965. Đồng chí lái đò cảm động nói “Ở đây một quý chỉ được hút vài điều”.

Chặng đường có đôi dốc khá cao, đường lầy lội, lại bị một chú vắt chui vào chỗ hiểm cắn, máu chảy liên tục. Trên đường dừng lại kiếm ít măng cải thiện, nên đến trạm lúc 12 giờ 30, sau mấy đồng chí đi cùng tới hơn 2 giờ. Gặp một đồng bào Lào muốn đổi dưa hồng lấy lưỡi câu, nhưng vì giữa đường ngại dỡ ba lô nên thôi!

Bữa cơm chiều thật là ngon vì được một bữa canh măng + mắm thịt + mì chính no bụng.

Buổi chiều trời nắng nên có thì giờ ghi lại tình hình hành quân từ 12-8. Mới lên đường một tuần mà đã rút được nhiều kinh nghiệm và thấy thấm thía rằng chỉ những kinh nghiệm nào mình trực tiếp trải qua mới thấy sâu sắc.

Trên đường bộ, mới qua 4 ngày đã thấy nhiều chuyện, vừa tích cực, vừa tiêu cực nhưng điều thấm thía là thấy sức người, sức của đóng góp cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thật là vĩ đại và tuy chân có đau, vai có mỏi, ăn uống có kém chất, quyết tâm đi đến địch vẫn không hề giảm.

Tối nay cố ngủ ngon để ngày mai vượt qua một chặng đường lầy lội nhất với tinh thần kỷ niệm lần thứ 26 Cách mạng Tháng Tám vĩ đại!

Duy Nguyễn biên soạn từ tư liệu của Thiếu tướng Nguyễn Diệp