Trước tháng 1 năm 2007, mức sống của hội viên toàn phường Ninh Thủy ( Ninh Hòa- Khánh Hòa) là : khá giàu 68 đồng chí, đạt 46,6%; trung bình 41 dồng chí = 28%; hộ nghèo 20 đồng chí , chiếm tỷ lệ 13,7%; đến cuối năm 2010 đã xóa hết nghèo và xóa 100 % nhà tranh tre dột nát. Năm 2007, toàn hội có 30 hội viên đạt sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đến nay đã lên đến 60 đồng chí, trong đó 01 hội viên đạt cấp Trung ương, 12 đạt cấp tỉnh, 22 cấp huyện, 25 đồng chí cấp cơ sở.

Với 39 điển hình đã tạo việc làm cho 70 người có công ăn việc làm, trong đó 01 doanh nghiệp, 04 trang trại, 05 chủ phương tiện đánh bắt hải sản, có 03 chủ nhà hàng ăn uống thu hút 60 lao động có việc làm thường xuyên, đã góp phần thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo và nâng cao đời sống cho CCb và nhân dân ở khu vực dân cư, tạo thêm sự gắn bó tình đồng đội, tình làng nghĩa xóm.

*) Những gương điển hình tiêu biểu của tập thể và các nhân ở đây là:

Tập thể : chi hội CCb Mỹ Á.

Cá nhân: Lê Minh Hùng- Phó chủ tịch; Lê Anh Dũng - Ủy viên BCH; hội viên Trần Văn Nghĩa; tiêu biểu nhất là Hội viên Nguyễn Văn Mý, một giám đốc trẻ năng động, sang tạo, kinh doanh có lãi, giải quyết được nhiều lao động có việc làm và tích cực tham gia từ thiện xã hội.

Hội CCB phường Ninh Thủy là đơn vị nhiều năm liên tục đạt “ trong sạch vững mạnh” xuất sắc( 2007-2010).

Công tác hội