Nhưng do yêu cầu đời sống, các đồng chí này đã bán nhà ở đây, mua nhà ở các quận Thủ Đức, huyện Nhà Bè và một số nơi khác và chuyển đến nơi đó ở. Họ sống ổn định ở nơi mới 2 năm, 3 năm, có đồng chí tới 10 năm rồi, song vẫn đi về sinh hoạt Đảng, sinh hoạt Hội ở phường tôi. Ở đây tổ chức Đảng và tổ chức Hội cũng đã gợi ý, vận động các đồng chí đó chuyển sinh hoạt Đảng, sinh hoạt Hội về nơi mới để tiện việc họp hành, quản lý và thực hiện các nhiệm vụ của người đảng viên và hội viên CCB, song không hiểu vì lý do gì các đồng chí đó vẫn không chuyển, trong khi đó tại phường tôi, các đồng chí ấy tuy có đóng đảng phí, hội phí, nhưng không đóng góp được gì cho xây dựng địa phương, cho các tổ chức Đảng, đoàn thể. Ngược lại, ở nơi mới có đồng chí còn có sai phạm, nhưng chi bộ, chi hội cũng không thể nhắc nhở, giúp đỡ vì không nắm được hoạt động hàng ngày của các đồng chí này ở nơi họ sinh sống ra sao? Bản thân các đồng chí đó cũng không báo cáo, chỉ đến khi địa phương bạn phản ánh phường tôi mới nắm được. Đấy là chưa kể một số cán bộ về hưu mấy năm rồi, vẫn chưa chuyển Đảng chuyển Hội về nơi mình thường trú, hỏi thì họ bảo sinh hoạt ở cơ quan, đơn vị cũ (?).

Chúng tôi đề nghị: Ở đâu có hiện tượng này, tổ chức Đảng cũng như Hội CCB cần có biện pháp kiên quyết hơn.

HOÀNG MINH