CCB Duy Thuần ở thôn Đoài, xa Tam Giang, huyện Yên Phong ( Bắc Ninh), về hưu khi hoàn cảnh gia đình khó khăn, các con nhỏ đang ăn học. cả gia đình chỉ trông vào mấy sào ruộng khoán. Không cam chịu phận nghèo. Năm 1992, ông dành hết số vốn của gia đình và vay thêm vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Yên Phong 20 triệu đồng đấu thầu một mẫu ao thả cá. Ông thả các loại cá và tham gia các lớp học tập cộng đồng của Trung tâm khuyến học huyện Yên Phong , vận dụng những kiến thức học tập được vào chăn nuôi, sản xuất của gia đình mình.

Trên 1 ha trang trại , ông đưa các giống lúa lai, lúa hàng hoá vào thâm canh đại trà, kết hợp trồng cà chua Nhật và xây dựng hai dãy chuồng trại , phát triển chăn nuôi lợn siêu nạc , gà siêu trứng.

Mỗi năm, trang trại của CCB Nguyễn Duy Thuần thu lãi hơn 100 triệu đồng. 64 tuổi đời , với CCB Nguyễn Duy Thuần vẫn hăng say lao động để làm ra của cải vật chất cho xã hội, sống có ích và là tấm gương sáng để con cháu noi theo.

Công tác Hội