Đó là CCB Ngô Minh Tân, ông sinh năm 1956, nhập ngũ năm 1974 và vào Nam chiến đấu, năm 1981 về phục viên. Năm 1989, ông được UBND xã giao nhiệm vụ làm trưởng đài truyền thanh xã, được bầu vào BCH CCB xã, trực tiếp làm Chi hội trưởng, chủ nhiệm CLB văn hóa làng nghề, lại làm cả phó trưởng thôn Vạn Điểm. Gánh vác nhiều công việc, nhưng việc nào ông cũng nhiệt tình xốc vác, được anh em CCB và nhân dân quý mến. Ông thường đi khắp 3 thôn trong xã nắm tình hình để về viết tin, mỗi tháng ông giành 1 buổi biên soạn và phát chuyên đề về Hội. Nếu ông bị ốm vắng đi 1, 2 hôm không thấy tiếng ông trên loa truyền thanh, mọi người lại nhớ, lại hỏi nhau về ông. Đài truyền thanh xã Vạn Điểm đã thực sự gắn bó máu thịt với nhân dân, góp phần vào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Gần 20 năm phụ trách đài, thì 15 năm ông được đài Tiếng nói Việt Nam, UBND tỉnh, huyện, Đài truyền thanh tỉnh khen thưởng, trong đó có 2 năm (2000-2002) ông được đài Tiếng nói Việt Nam tặng bằng khen.

Ban công tác Hội