Toàn cảnh buổi gặp mặt
Thực hiện mục tiêu do Đại hội lần thứ VI ( nhiệm kỳ 2017 - 2018 ) đề ra và kế hoạch hoạt động Hội năm 2018, Thường trực Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh do đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Tới, Chủ tịch Hội cùng một số doanh nhân CCB tiêu biểu của Hà Tĩnh vừa có buổi gặp mặt trao đổi kinh nghiệm về thành lập và tổ chức hoạt động của Hội Doanh nhân CCB với tổ chức Hội tỉnh Nghệ An. Tại buổi gặp mặt, đoàn của Hội CCB Hà Tĩnh đã được các đồng chí trong Thường vụ Hội doanh nhân CCB tỉnh Nghệ An trao đổi kinh nghiệm về quá trình hình thành và ra đời của Hội Doanh nhân, cách quản lý và kinh nghiệm chỉ đạo điều hành hoạt động, công tác tổ chức Đại hội và phát triển hội viên.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Minh phát biểu chỉ đạo

Hà Tĩnh là một tỉnh được đánh giá rất cao về tiềm lực phát triển kinh tế trong giai đoạn hiện nay, Hội CCB tỉnh từ ngày thành lập đến nay luôn đồng hành và tham gia tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế của tỉnh nhà, đặc biệt là phong trào " toàn Hội chung sức xây dựng nông thôn mới "; nhiều doanh nghiệp đã vượt lên khó khăn và có những đóng góp xứng đáng vào sự phát triển kinh tế của tỉnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên, các doanh nghiệp CCB Hà Tĩnh chưa có được một sân chơi như ở các tỉnh bạn, dù đã có nhiều cố gắng nhưng đến nay Hội Doanh nghiệp CCB tỉnh Hà Tĩnh vẫn chưa được thành lập, đây là một thiệt thòi cho các doanh nghiệp CCB tỉnh Hà Tĩnh.*
*

Đại biểu Hội Hà Tĩnh
Đc Cao Lưu, CVP Hội Doanh nhân Nghệ An trao đổi về việc hình thành và phát triển của Hội
Đc Hoa Thường, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB tỉnh Nghệ An trao đổi kinh nghiệm