Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Nam Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đánh giá cao những hoạt động và thành tích của Hội CCB tỉnh trong thời gian qua, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế và ổn định tình hình an ninh chính trị ở địa phương. Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh vừa trải qua một nhiệm kỳ đại hội, vì vậy lãnh đạo tỉnh mong muốn sau đại hội BCH cần nhanh chóng ổn định tổ chức, phân công trách nhiệm và đi vào hoạt động có hiệu quả. Lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND và các cơ quan, ban ngành mong muốn Hội CCB tỉnh có nhiều đổi mới nhất là đổi mới về phương thức hoạt động Hội, nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội và địa phương, tiếp tục phát huy tinh thần " Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới ".

Tin ảnh Lê Anh Thi