Quang cảnh hội nghị.

Sáng 30-12, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ sáu, khóa IX.

Các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam: Ngô Sách Thực, Nguyễn Hữu Dũng, Phùng Khánh Tài chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát, tác động nhiều mặt đến đời sống xã hội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiện toàn nhân sự mới. Song, với tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu, công tác Mặt trận từ Trung ương đến địa phương, cơ sở, nhất là ở khu dân cư, thôn, tổ dân phố đã đạt được kết quả quan trọng, toàn diện; cơ bản hoàn thành chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tham gia công tác chuẩn bị, góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tham gia tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2025.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cũng chủ động, tích cực tham gia cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phòng, chống, vượt qua dịch Covid-19. Trong đó, công tác vận động xã hội, quyên góp ủng hộ các đối tượng yếu thế bị ảnh hưởng do dịch bệnh và tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong dịch Covid-19 để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân.

Cùng với đó đã phối hợp, thống nhất với các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung, tổ chức rất thành công Hội nghị toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trực tiếp chỉ đạo và có bài phát biểu rất quan trọng, nâng tầm vị thế Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tạo xung lực mới cho công tác Mặt trận, là yếu tố nền tảng để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức thực hiện.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cũng đánh giá, trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã kế thừa và nâng tầm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn với kỷ niệm Ngày Thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11), tổ chức theo hướng đổi mới, thiết thực, hiệu quả, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đều dành thời gian về dự với các khu dân cư, tạo được sức lan tỏa lớn trong xã hội, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với Ngày hội của toàn dân, góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Từ những kết quả đạt được, đồng chí Đỗ Văn Chiến cho biết, trong năm 2022, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nội dung chỉ đạo quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, thực hiện chương trình toàn khóa đã được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thông qua tại Kỳ họp thứ 2.

Khẳng định, năm 2022, Mặt trận Tổ quốc các cấp sẽ triển khai toàn diện các nhiệm vụ đã xác định, đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị, hội nghị phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm thảo luận, thống nhất triển khai thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Trong năm tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp cần tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; đẩy mạnh phong trào thi đua phục hồi phát triển kinh tế...

HỒNG UYÊN