Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra rằng: “Tổ chức gốc rễ của Đảng là chi bộ. Chi bộ do chi uỷ lãnh đạo; các đảng viên chịu sự lãnh đạo của chi uỷ”, và Người khẳng định: “Chi bộ vững mạnh thì mọi chính sách của Đảng và Chính phủ nhất định thi hành được tốt. Muốn vững mạnh, thì tất cả đảng viên trong chi bộ phải thật thà đoàn kết nhất trí”.

Để nghiêm túc thực hiện tư tưởng chỉ đạo của Bác Hồ, Đảng ta luôn coi trọng việc xây dựng, củng cố và kiện toàn chi bộ, thường xuyên chăm lo đến chất lượng hoạt động của chi bộ, bởi thực tế cho thấy, mỗi chi bộ chính là một tế bào của Đảng, tế bào mạnh thì “cơ thể” Đảng mới khoẻ, cây khoẻ mạnh tốt tươi nhờ gốc rễ vững chắc, “Đảng mạnh là do các chi bộ mạnh” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy.

Từ thực tiễn chi bộ là cầu nối giữa Đảng với quần chúng nhân dân, cho thấy đây là nơi gần gũi với quần chúng, là chỗ dựa để quần chúng trình bày tâm tư, nguyện vọng chính đáng. Đồng thời đây là nơi truyền bá các quan điểm tư tưởng, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, lãnh đạo quần chúng ở cơ sở ra sức đoàn kết thi đua thực hiện thắng lợi đường lối chính trị của T.Ư Đảng và Nghị quyết của cấp uỷ cấp trên, nhưng trên hết và trước hết thì chi bộ chính là nơi lãnh đạo, giáo dục, quản lý, giám sát và rèn luyện đội ngũ đảng viên.

Thực tiến cho thấy nơi nào chất lượng sinh hoạt của chi bộ tốt, thì hiệu quả kinh tế - xã hội luôn phát triển, tình hình quốc phòng - an ninh thường xuyên được giữ vững. Ngược lại, nơi nào mà chi bộ sinh hoạt theo kiểu cầm chừng, thì tình hình kinh tế - xã hội ở nơi đó chậm phát triển, tụt hậu so với các nơi khác, đồng thời diễn biến an ninh chính trị, trật tự xã hội cũng sẽ phức tạp hơn những nơi khác.

Hoạt động của từng chi bộ cụ thể gồm nhiều loại hình khác nhau như: chi bộ khu dân cư, chi bộ thuộc các doanh nghiệp, chi bộ khối trường học, chi bộ khối lực lượng vũ trang, chi bộ thuộc các đơn vị hành chính sự nghiệp… nhưng có điểm giống nhau là mỗi chi bộ phải lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị mình hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao với hiệu quả và chất lượng cao nhất, tốt nhất.

Muốn làm được điều đó, tất nhiên phải phát huy cho được sự đoàn kết nhất trí trong tập thể chi bộ, trên cơ sở thực hiện quyền dân chủ, phải tăng cường sự quản lý giám sát trách nhiệm của từng đảng viên theo Điều lệ Đảng và nhiệm vụ được chi bộ phân công. Không thể gọi là đảng viên tốt, khi đảng viên không làm tròn nhiệm vụ của mình, thậm chí nói và làm không theo nghị quyết của Đảng (trực tiếp là nghị quyết của chi bộ nơi mình đang sinh hoạt), hoặc nói không đi đôi với làm… và như thế không thể có chi bộ tốt được, bởi “Đảng viên tốt thì chi bộ mới tốt” như Bác Hồ đã dạy.

Từ cơ sở cho thấy, sinh hoạt chi bộ trong những năm qua có nhiều tiến bộ đáng kể cả về chất và lượng, góp phần tăng cường sức mạnh lãnh đạo của Đảng. Tuy nhiên gần đây ở nơi này, nơi khác vẫn còn nhiều chi bộ yếu kém, mất sức chiến đấu, suy giảm nghiêm trọng lòng tin của quần chúng đối với Đảng, xuất phát từ nguyên nhân cơ bản là nội dung sinh hoạt chi bộ còn khô khan, chậm đổi mới lại thiếu tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu, đấu tranh tự phê bình và phê bình chưa có tính xây dựng, thiếu tình thương yêu đồng chí… làm cho tình trạng suy thoái về chính trị trong Đảng diễn biến phức tạp, hạn chế năng lực lãnh đạo và uy tín của Đảng.

Nghiêm trọng hơn, là đã và đang diễn ra một tình trạng “ngược”: Các vụ tiêu cực, thoái hóa biến chất ở “dưới” lại chủ yếu do “trên” chỉ ra, mà lẽ ra theo quy luật phát triển của Đảng nó phải được phát hiện, uốn nắn từ dưới - mà bắt đầu là cấp chi bộ!

Để phấn đấu đạt được yêu cầu xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, thì mỗi cán bộ, đảng viên phải thể hiện trách nhiệm chính trị trong việc nghiêm túc thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với đảng viên. Đó là: “Đảng không chỉ cần con số cho nhiều, tuy nhiều là tốt, nhưng phải có cái chất của người đảng viên. Mỗi người đảng viên, mỗi người cán bộ từ trên xuống dưới đều phải hiểu rằng: mình vào đảng để làm đày tớ cho dân… chứ không phải là quan nhân dân” và đó cũng chính là góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ lên một tầm cao mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng chi bộ luôn đạt tiêu chuẩn thật sự trong sạch vững mạnh.

Mai Mộng Tưởng