Tiêu biểu là Hội tham gia chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) . Các cấp Hội vận động hội viên và gia đình gương mẫu hiến gần 78.340m2 đất, ủng hộ gần 2 tỷ đồng, đóng góp trên 71.300 ngày công lao động... Hội CCB huyện Pác Nặm hiến hơn 5.000m2 đất, tham gia hơn 300 ngày công lao động góp phần bê-tông hóa, nâng cấp và tu sửa trên 39km đường liên thôn. Điển hình là hội viên Ma Xuân Thu, thôn Vi Lạp, xã Nhạn Môn hiến hơn 1.000m2 đất mở đường vào thôn. Ông cùng gia đình tham gia gần 20 ngày công làm đường bê tông dài hơn 800m, rộng hơn 3m. Sau đó ông trồng hơn 4ha rừng mỡ, gần 1.000m2 ao cá, 5 con trâu, mỗi năm thu nhập hàng trăm triệu đồng; huyện Hội Ngân Sơn hằng năm có 95% hội viên gương mẫu, đóng góp gần 3.300 ngày công, trên 70 triệu đồng, hiến trên 3.200m2 đất làm đường NTM...
Thực hiện các tiêu chí quốc gia về tổ chức sản xuất và nhà ở NTM. Các cấp Hội trong tỉnh vay ủy thác Ngân hàng CSXH trên 249,399 tỷ đồng, tăng hơn đầu nhiệm kỳ 88,650 tỷ đồng, cho trên 7.000 lượt hội viên vay. Đồng thời mỗi năm phối hợp tổ chức các lớp tập huấn chăn nuôi, trồng trọt cho trên 3.000 lượt hội viên. Nay Hội có 900 hộ kinh doanh dịch vụ; trên 200 mô hình kinh tế trang trại, gia trại; 16 doanh nghiệp vừa và nhỏ; 3 HTX kiểu mới; có 581 mô hình thu nhập hằng năm trên 100 triệu đồng trở lên. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm từ 12,62% (năm 2016) xuống còn 11,62% (tháng 6-2017); số hộ khá, giàu tăng 6.452 hộ chiếm 40,0% tổng số hộ CCB. Hội có 16/122 xã, phường, thị trấn không còn hội viên nghèo. Hiện toàn tỉnh có 581 mô hình CCB có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm trở lên. Quỹ Hội do hội viên đóng trên 7,7 tỷ đồng, bình quân đạt 480.000 đồng/hội viên, giúp hội viên có vốn làm kinh tế với lãi suất thấp. Hội vận động hội viên giúp trên 5.000 ngày công; thăm, tặng quà cho 737 lượt hội viên là thương binh, bệnh binh và hội viên gặp khó khăn. Các cấp Hội quyên góp trao tặng 30 sổ tiết kiệm trị giá gần 100 triệu đồng; bằng nhiều nguồn lực hỗ trợ và CCB ủng hộ ngày công, vật liệu xoá được 257 nhà dột, nhà tạm cho hội viên.
Kết quả bình xét, phân loại hằng năm, tỉnh Hội có 99% số cơ sở đạt TSVM và hội viên đạt tiêu chuẩn “Hội viên gương mẫu”; gia đình hội viên đạt “Gia đình văn hoá” là 97%; được T.Ư Hội tặng 3 Bằng khen.
Xương Giang