Tôi nghĩ CLB CQN không nằm trong hệ thống tổ chức cấp Hội của Hội CCB, được tổ chức ở cấp xã, phường, do UBND cùng cấp chỉ định. Thông thường chỉ huy trưởng quân sự giữ chức trưởng, bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và chủ tịch hoặc phó chủ tịch CCB đồng chức phó. Có phường, xã CLB CQN, trưởng ban quân sự và bí thư đoàn phụ trách CLB CQN chưa một ngày mặc áo lính.

Năm 2009 vừa qua, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội chúng tôi, Hội CCB phường nào có CLB CQN đều bị trừ điểm thi đua vì không duy trì được sinh hoạt và hoạt động không có hiệu quả. Thí dụ CLB CQN phường Thanh Xuân Nam có quyết định thành lập từ năm 2005, đến nay mới chỉ sinh hoạt tập trung được một lần; năm 2009 phường đã hai lần triệu tập sinh hoạt, nhưng không thành, vì các hội viên đều vắng mặt với lý do rất chính đáng vì cuộc sống mưu sinh phải đi làm, đi học…

Từ thực tế trên, đề nghị quận, thành phố và cao hơn là Hội CCB Việt Nam có sự chỉ đạo thống nhất về tổ chức và nội dung hoạt động của mô hình CLB CQN như thế nào cho thật phù hợp, hiệu quả… Có nhất thiết là phường nào cũng phải tổ chức cho được cái khung CLB CQN không duy trì được sinh hoạt và hoạt động không có hiệu quả như hiện nay? Và khi xét duyệt thi đua hằng năm, chỉ có Hội CCB bị trừ điểm, còn BCH quân sự và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh không bị trừ điểm, liệu có công bằng?

TRẦN VƯƠNG LUYỆN