Tham gia liên hoan văn nghệ lần này có 16 tiết mục của các cá nhân và tập thể của Văn phòng TƯ Hội, Làng Hữu nghị, Báo CCB Việt Nam được chuẩn bị công phu, và đa dạng với các thể lọai như ngâm thơ, đồng ca, tốp ca, song ca, đơn ca. Các tiết mục đều tập trung vào chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, đất nước, quân đội nhân dân và lực lượng CCB.

Kết thúc cuộc thi, Báo CCB Việt Nam đã giành một giải nhất đơn ca với bài hát “Thăm lán Nà Lừa” do Thu Hải thể hiện. Giải nhất đồng ca và tốp ca đều thuộc về Làng Hữu nghị với các nhạc phẩm “Chúng tôi người lính Bác Hồ” và “Tình ca Tây Nguyên”. Ngoài ra Ban giáo khảo còn trao một giải đặc biệt cho tiết mục múa “Vũ điệu tình mẹ” do các cán bộ và học sinh của Làng Hữu nghị thể hiện.

Hoàng Linh