Trong phát biểu của mình, sau khi đánh giá cao các kết quả đạt được trong thời gian qua của Báo CCB Việt Nam và Thông tin CCB đã vượt qua nhiều khó khăn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, thông tin kịp thời các nội dung tuyên truyền đến CCB và nhân dân cả nước, góp phần vào xây dựng Hội ngày càng vững mạnh, đồng chí Phùng Khắc Đăng thay mặt lãnh đạo Trung ương Hội nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm trong tổ chức, tuyên truyền của Báo CCB Việt Nam và Thông tin CCB trong thời gian tới, đặc biệt là tính thời sự, những vấn đề CCB và nhân dân cả nước quan tâm, về công tác Hội, về những tấm gương CCB tiêu biểu trong xây dựng Hội và phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo…để Báo CCB Việt Nam và Thông tin CCB ngày càng xứng đáng với lòng tin yêu của CCB và nhân dân cả nước.

Tin và ảnh: THANH HUYỀN