Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi bó hoa tươi thắm và lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.  

Sáng 2-3, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu đồng chí Võ Văn Thưởng giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Thực hiện nghi lễ Tuyên thệ nhậm chức, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định: “Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi - Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó".

Sau khi Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tuyên thệ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ: “Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ghi nhận lời Tuyên thệ của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng”.

Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi bó hoa tươi thắm và lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Ảnh: TTXVN

Tiếp đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và chụp ảnh lưu niệm.

NGUYỄN THẢO - CHIẾN THẮNG