Đồng chí Đại tá Nguyễn Thăng Long – Giám đốc Làng Hữu nghị Việt Nam cùng các đại biểu trao vốn hỗ trợ em Phạm Trung Vệ.

Ngày 25-5, đồng chí Đại tá Nguyễn Thăng Long – Giám đốc Làng Hữu nghị Việt Nam đã dẫn đầu đoàn đến trao tiền hỗ trợ vốn cho em Phạm Trung Vệ, tại tổ dân phố 3, phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

Tại đây, đoàn đã trao 40 triệu đồng cho em Phạm Trung Vệ. Đây là số tiền do Làng Hữu nghị Việt Nam phối hợp hợp với Ủy ban Quốc tế Mỹ về Làng Hữu nghị hỗ trợ nhằm giúp các cháu từng bước cải thiện đời sống hằng ngày, giảm bớt khó khăn cho gia đình, giúp các cháu thực hiện mô hình phát triển kinh tế.

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi hỗ trợ vốn:

Đồng chí Đại tá Nguyễn Thăng Long – Giám đốc Làng Hữu nghị Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.
đồng chí Phạm Văn khái - Phó giám đốc Làng Hữu nghị Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.
Đại diện địa phương và gia đình phát biểu cảm ơn việc làm ý nghĩa, nhân văn của Làng Hữu nghị Việt Nam.
Em Phạm Trung Vệ bên mô hình phô tô cóp py của mình.

Vũ Minh