CCB thương binh Nguyễn Đăng Tục, ở Nghiêm Xá, Việt Hùng, Quế Võ, Bắc Ninh là chiến sĩ Điện Biên năm xưa. Gia đình ông rất khó khăn, các con gái lấy chồng cả, nhà chỉ còn hai vợ chồng già 85 và 90 tuổi; ông lại mắt kém mà vẫn phải sống trong ngôi nhà cũ nát.

Trước tình cảnh như vậy cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và nhân dân địa phương đã vận động các đoàn thể và bà con theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng dựng cho ông bà ngôi nhà tình nghĩa. Sau hơn 2 tháng thi công, ngôi nhà đã hoàn thành với diện tích 50m2, mái bằng, có bếp ga, nhà tắm, nhà vệ sinh rất thuận tiện trong sinh hoạt cho người già. Tổng kinh phí hết 101.798.000 đồng; trong đó Nhà nước hỗ trợ 20.000.000 đồng, số còn lại là hình thức xã hội hóa: gia đình, con cháu, họ hàng, đoàn thể và các chi hội, như thanh niên, phụ nữ, CCB…

NGUYỄN QUANG KIM