Tại Nghị định 96/2020/NĐ-CP ban hành ngày 24-8-2020, Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Cụ thể, sẽ phạt tiền từ 40-50 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau:

- Làm hư hại mốc giới, cọc dấu, dấu hiệu đường biên giới, vật đánh dấu đường biên giới, cột cờ, điểm cơ sở, bia chủ quyền trên các đảo;

- Làm thay đổi dòng chảy sông, suối biên giới hoặc làm ảnh hưởng đến đường biên giới quốc gia;

- Xây dựng công trình kiên cố trong phạm vi 30m tính từ đường biên giới trên đất liền tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc hoặc 100m tính từ đường biên giới trên đất liền tuyến biên giới Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia;

- Xây dựng trái phép công trình trên sông, suối biên giới.

Ngoài ra, sẽ tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; tước quyền sử dụng giấy phép khai thác, thăm dò tài nguyên, khoáng sản...

Tuy nhiên, đây là mức phạt đối với hành vi vi phạm của cá nhân. Tổ chức vi phạm thì mức phạt tiền gấp đôi mức phạt tiền đối với cá nhân, tương ứng 80-100 triệu đồng.

Nghị định có hiệu lực từ 10-10-2020.

Lã Độ