Lữ đoàn ra đời tại vùng giải phóng Lộc Ninh, đánh dấu bước phát triển lớn mạnh của lực lượng phòng không miền Nam. Trong chiến đấu, Lữ đoàn đã tổ chức đánh 1.123 trận, tiêu diệt 137 máy bay. Gần 300 liệt sĩ của đơn vị đã hy sinh vì nền độc lập của Tổ quốc. Trong xây dựng, Lữ đoàn là nòng cốt chi viện lực lượng phòng không cho các quân khu, quân đoàn, quân binh chủng tạo thành hệ thống phòng không lục quân, phòng không nhân dân rộng khắp, vững chắc. Năm 2011, Lữ đoàn vinh dự được Chủ tịch phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm truyền thống, Lữ đoàn Phòng không 77 vinh dự nhận thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cờ truyền thống của UBND TP Hồ Chí Minh, bức trướng truyền thống của Bộ Tư lệnh Quân khu 7.

Ánh Tuyết