Báo của những người mãi mãi là Bộ đội Cụ Hồ
Trần Hùng - Phó chủ tịch Hội CCB TP. Cần Thơ
Theo dòng chảy lịch sử, vượt thời gian 24 năm, đến nay Báo CCB Việt Nam đã định hình là tờ báo có uy tín của Hội CCB Việt Nam, một tổ chức chính trị-xã hội được Đảng, Nhà nước, lực lượng CCB và nhân dân tin cậy.
Báo CCB Việt Nam đã dành được sự tin yêu của độc giả, bởi tờ báo đại diện tiếng nói, tâm huyết, tình cảm, nguyện vọng, nơi gửi gắm niềm tin yêu và lòng tự hào của cán bộ, hội viên CCB Việt Nam, của những người đã một thời và mãi mãi là Bộ đội Cụ Hồ. Báo CCB Việt Nam cũng đã mạnh dạn, thẳng thắn trong đấu tranh với những quan điểm sai trái, tiêu cực để kiên quyết bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân và đấu tranh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, đấu tranh để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CCB và các đối tượng chính sách.
Tuy nhiên, báo còn một số hạn chế so với yêu cầu cao của độc giả hiện nay. Trước hết là tính xã hội của tờ báo còn hạn chế, báo đến được vùng sâu, vùng xa, nhưng còn hạn hẹp ở một số độc giả, nhất là CCB lớn tuổi; thường tuyên truyền một chiều, thiếu phong phú về thể loại, nội dung phản ánh.

Báo CCB Việt Nam là kênh thông tin quan trọng với tổ chức Hội và hội viên
Nguyễn Xuân Khởi - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bắc Giang
Từ ngày Báo CCB Việt Nam được phát hành rộng rãi, Hội CCB tỉnh Bắc Giang đã xác định đây là một trong những kênh thông tin tuyên truyền quan trọng. Báo kịp thời phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và đặc biệt là những chính sách liên quan trực tiếp đến Hội và hội viên CCB. Vì vậy tờ báo đã được các cấp Hội và hội viên CCB trong tỉnh đón nhận, coi như một tài liệu dùng để thông tin tới các hội viên trong các buổi sinh hoạt, qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức của mỗi cấp Hội cũng như của từng hội viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị theo Điều lệ Hội đã quy định.
Tuy nhiên, là những độc giả thường xuyên của báo, chúng tôi xin mạnh dạn đề nghị quý báo nên bổ sung và điều chỉnh một số nội dung cụ thể như: Mở thêm chuyên mục “Giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ”; cần tăng thêm dung lượng của trang, nêu những gương người tốt, việc tốt của các tập thể và cá nhân hội viên phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, đặc biệt là việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trên mọi lĩnh vực công tác Hội.
Chúc tờ báo của Hội ngày càng phát triển, mãi mãi là người bạn của hội viên CCB.

Yêu báo Hội ta
Bùi Hữu Ngạn - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hòa Bình
Tuy bận nhiều việc theo chức trách, nhiệm vụ được giao, nhưng tôi và các anh trong Thường trực Hội CCB tỉnh Hòa Bình vẫn dành thời gian đọc các loại báo, trong đó có Báo CCB Việt Nam. Tôi tin gần 7 vạn CCB và CQN cùng đông đảo nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình và những bạn đọc nói chung đều tin yêu, quý mến Báo CCB Việt Nam. Là cơ quan ngôn luận của T.Ư Hội, tiếng nói của CCB, Báo của Hội ta đã vượt qua nhiều khó khăn, hoạt động đúng tôn chỉ mục đích. Với 25 năm xây dựng, trưởng thành, đổi mới và phát triển, Báo đã phản ánh kịp thời hoạt động của các cấp Hội theo Điều lệ, Nghị quyết, phản ánh các sự kiện quan trọng của đất nước ta và bình luận quốc tế. Tin, bài, ảnh của báo đã quan tâm đến các vùng, miền trong nước, chuyện chiến đấu và chuyện đời thường của tướng lĩnh, CCB, gương các điển hình tiên tiến, ý kiến hội viên, chính sách mới, các phong trào, cuộc vận động, văn nghệ, thể thao, sức khỏe và đời sống… Các cuộc thi viết, giao lưu nghệ thuật về các ngày kỷ niệm lịch sử được Báo CCB Việt Nam chủ trì phối hợp với các cơ quan khác thành công tốt đẹp. Báo Hội ta có nhiều loại ấn phẩm, phát hành đúng kỳ, đủ số, giá cả hợp lý, không giật gân, không câu khách, thông tin trung thực.
Chặng đường một phần tư thế kỷ đã qua, báo khẳng định được vị trí trong lòng bạn đọc và trong giới báo chí cách mạng, hy vọng chặng đường tiếp theo Báo CCB Việt Nam có thêm nhiều thành tích mới.