Ngày 15-12, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức gặp mặt, trao đổi với đại biểu CCB toàn tỉnh v à ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh với Hội CCB tỉnh giai đoạn 2024 - 2027. Đồng chí Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà, Lê Ngọc Châu và Thiếu tướng Nguyễn Đức Tới - Chủ tịch Hội CCB tỉnh chủ trì buổi gặp mặt. Tham dự sự kiện quan trọng này có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Đoàn ĐBQH, HĐND, UBMTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh và Chủ tịch UBND của 13/13 huyện, thị xã, thành phố. Thành phần Hội CCB tham dự gồm: Lãnh đạo và cán bộ, công chức cơ quan Hội CCB tỉnh, Thường trực Hội CCB cấp huyện, 216/216 chủ tịch Hội CCB xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Tại buổi gặp mặt, trong không khí thân tình, cởi mở, các đại biểu CCB đã thẳng thắn trao đổi, phản ánh với đồng chí Chủ tịch và lãnh đạo UBND tỉnh những thông tin từ thực tiễn ở cơ sở, nhất là những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong triển khai, tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách, chương trình, dự án phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN; công tác điều hành, phối hợp của chính quyền cơ sở với Hội CCB và các tổ chức đoàn thể địa phương; về công tác CCHC, tinh thần, thái độ làm việc của CBCC nhà nước ở địa phương; những tâm tư, trăn trở và những đề xuất từ cơ sở về công tác cán bộ Hội, về chính sách, chế độ đối với cán bộ, hội viên CCB, CQN...

Đồng chí Võ Trọng Hải, Phó BT Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Đồng chí Chủ tịch và lãnh đạo UBND tỉnh đã cung cấp một số thông tin về tình hình kinh tế xã hội, việc triển khai các chương trình, dự án lớn trên địa bàn trong thời gian tới và bầy tỏ trân trọng ghi nhận những đóng góp đáng trân trọng của các cấp Hội và lực lượng CCB đối với kết quả phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh nhà trong thời gian qua; mong muốn các cấp Hội và các thế hệ CCB tỉnh nhà tiếp tục nêu cao vai trò gương mẫu, bám sát chiến lược, định hướng, quy hoạch, chính sách phát triển của tỉnh để tích cực chung tay, góp sức thực hiện nhiệm vụ chính trị; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp, quản lý hội viên, chăm lo xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi hội, thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, hội viên; Làm tốt chức năng giám sát phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, gương mẫu đi đầu trong đấu tranh, kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; Duy trì có hiệu quả các phong trào và các mô hình hiện có, động viên cán bộ, hội viên giúp nhau xóa nghèo bền vững; tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu, chỉ đạo, tổ chức Đại hội thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" các cấp giai đoạn 2019-2024; Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác chính sách đối với cán bộ, hội viên và các hoạt động an sinh xã hội ở địa phương; Thực hiện tốt các hướng dẫn của Trung ương Hội, Tỉnh ủy và các kế hoạch của UBND tỉnh về tổ chức tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong các năm 2024, 2025. Từ những trao đổi, phản ánh, đề xuất của các đại biểu CCB, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh các chủ trương, giải pháp, chính sách xử lý từng nhóm vấn đề, vừa phù hợp với các quy định của Pháp luật, vừa phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh nhà.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Tới - Ủy viên BCH Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của Hội
Đại biểu Hội CCB cơ sở trao đổi, phản ánh tình hình địa phương 

Kết thúc buổi gặp mặt trao đổi, các đại biểu đã long trọng chứng kiến lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và Hội CCB tỉnh giai đoạn 2024 - 2027.

Cuộc gặp mặt được UBND tỉnh tổ chức vào dịp kỷ niệm 34 năm Ngày truyền thống của Hội CCB Việt Nam, 79 năm Ngày thành lập Quân đội và 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Đây không chỉ là sự kiện đặc biệt đối với Hội CCB tỉnh, mà còn là một kỷ niệm đẹp của mỗi đồng chí cán bộ Hội CCB trên chặng đường công tác của mình!

Bài và ảnh: Lê Văn Vinh

(Trưởng ban TG-PT Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh)